ALKMAAR - Het is gelukt. De organisatie van de gemeente Alkmaar en verbonden partijen behalen het CO₂-Prestatieladder certificaat. Met dit certificaat laat de gemeente zien inzicht te hebben in de CO₂-uitstoot van de gehele gemeentelijke organisatie. De verbonden partijen bestaan uit Alkmaar Sport, Stadswerk072, Regionaal Archief Alkmaar, recreatieschap Geestmerambacht, WNK en Halte Werk.

Certificaat
Dit inzicht is nodig om de lange termijn doelstelling op het gebied van CO₂-uitstoot te monitoren. De gemeente Alkmaar heeft het CO₂-Prestatieladder certificaat behaald op niveau 3. De CO₂-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus/traptreden. Tot en met niveau 3 gaan organisaties aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en alle bijbehorende projecten.

Toelichting infographic
De CO₂-voetafdruk in de infographic laat de CO₂-uitstoot van de gemeente Alkmaar en de verbonden partijen zien. De uitstoot bestaat onder andere uit het energieverbruik van de gemeentelijke panden, het brandstofverbruik van het wagenpark en het elektraverbruik van de openbare verlichting. Aan de hand van dit inzicht worden geschikte aanpassingen gezocht om de uitstoot te verminderen. De CO₂-voetafdruk is voor het eerst berekend over het jaar 2018. Gemeente Alkmaar wil ten opzichte van 2018 59% minder CO₂ uitstoten in 2024. In 2019 heeft de gemeente ten opzichte van 2018 de CO₂-uitstoot al met 35% vermindert.

Maatregelen
De maatregelen die de gemeente Alkmaar wil voortzetten zijn: het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, kantoor artikelen van een groene lijn, led-lichtmasten bij sportvelden, openbare verlichting omzetten naar led-verlichting en meer zonnepanelen plaatsen.

Voorbeeld
Er worden handen en voeten gegeven aan de uitvoering van de landelijke Klimaatwet, een grote maar mooie opgave. Wij willen met de CO₂-Prestatieladder een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Alkmaar. Quote wethouder Duurzaamheid Christian Braak

De gemeente Alkmaar heeft een duidelijke visie: Alkmaar is een duurzame, klimaatbestendige, groene en schone gemeente.

Meer informatie
www.alkmaar.nl/duurzaamheid/energie-en-duurzaamheid/co2-prestatieladder