ALKMAAR - Gemeente Alkmaar, schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs in de regio Alkmaar zetten in de periode 2021-2024 hun samenwerking voort met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van de samenwerking, die is vastgelegd in een Gelijke Kansen Agenda, is kansengelijkheid te bevorderen en talent maximaal te ontwikkelen.

Wethouder onderwijs E.C. Konijn-Vermaas:

“We hebben met elkaar één doel, de toekomst, de gelijke kansen van het kind, want daar doen we het voor. Ik vind het belangrijk dat gelijke kansen voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarin zijn we met elkaar goed op weg.”

Het accent in de Gelijke Kansen Aanpak ligt op activiteiten binnen de thema’s professionalisering en soepele overgangen. Dit gebeurt door het aanbieden van de training Wegwijs in het Gedrag voor het basisonderwijs en Masterclasses van het cultuurprogramma Transformatieve school voor professionals die nauw samenwerken met het voortgezet onderwijs zoals jeugd- en gezinscoaches, jeugdverpleeg-kundigen en jongerenwerkers.

Wegwijs in het gedrag van kinderen

Deze training is ontwikkeld om leerkrachten vanuit meerdere perspectieven naar leerlinggedrag te leren kijken, waardoor er niet alleen naar het kind wordt gekeken maar ook de context waarin het kind opgroeit en leert.

Quotes van deelnemers aan de training:

“Gedrag heeft mij altijd getriggerd. Wat maakt dat mensen of kinderen bepaalde dingen doen? Hoe komt het dat ze vandaag anders reageren dan morgen? Daar zit een oorzaak achter.”

“Je maakt kennis met andere perspectieven, krijgt een andere blik op gedrag en verandert je mindset. Ik merk op school (en thuis) dat ik andere vragen stel en op nieuwe manieren probeer te luisteren. Zonder oordeel. Open. In alle situatie, en vooral de lastige, stel ik mezelf de vraag: wat heeft een kind, een collega, een ouder nu écht nodig?”

Transformatieve school

Het cultuurprogramma biedt docententeams handvatten om een positief schoolklimaat te creëren en leerlingen te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Quotes van deelnemers aan de masterclasses:

“We merken dat de leerlingenpopulatie verandert en dat leerlingen op identiteitsvlak bezig zijn om verbinding te maken tussen hun buitenschoolse identiteit en de verwachting in de binnenschoolse setting. Hoe ga je als docent om met botsende sociale codes en verwachtingen? Hier ligt de focus op.”

“De hervorming van de schoolcultuur start altijd met de hervorming van je eigen mindset. We zetten in op de lange termijn want daar gaat cultuurverandering altijd over. Hoe kunnen we gezamenlijk de cultuur binnen onze school vormgeven?”