Geen pilot Hop-on Hop-off busjes in 2017

Door Redactie op Dinsdag 22 augustus 2017 15:25  Gemeente  busjes, hop, ontheffingBron: Gemeente Alkmaar


Geen pilot Hop-on Hop-off busjes in 2017

ALKMAAR - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar heeft besloten voor 2017 geen ontheffing te verlenen voor de pilot met Hop-on Hop-off busjes in de binnenstad van Alkmaar. De reden is dat op dit moment nog niet is voldaan aan de gestelde voorwaarde dat de busjes moeten zijn gekeurd op rijeigenschappen en veiligheid. Met de initiatiefnemer zal overleg gepleegd worden hoe hier in 2018 wel aan te voldoen.

Met de initiatiefnemer van de Hop-on Hop-off busjes is besproken dat de voertuigen goedgekeurd moeten zijn voordat ontheffing kan worden verleend. Het ontbreken van deze keuring betekent dat de gemeente als ontheffingsverlener medeverantwoordelijk wordt geacht, mocht er een ongeval gebeuren. De gevraagde ontheffing kan op dit moment dus nog niet worden verleend.