ALKMAAR - Het college van B&W heeft besloten om ondernemers over heel 2021 geen leges en precario bij evenementen en precario voor terrassen in rekening te brengen. Met de groeiende stroom toeristen komt de vrijstelling van de toeristenbelasting vanaf 1 juli te vervallen.

De ondernemers in de gastvrijheidssector zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Daarom werd in 2020 door gemeente Alkmaar besloten leges en precario bij evenementen, precario voor terrassen en toeristenbelasting niet langer bij hen in rekening te brengen.

De maatregel om geen precario in rekening te brengen voor terrassen word nu tot eind 2021verlengd. Ook worden geen leges in rekening gebracht voor evenementen die vanwege extra coronamaatregelen op/rondom het evenement geen doorgang kunnen hebben, maar wel zijn aangevraagd. Verder wordt er voor evenementen geen precario in rekening gebracht tot eind 2021.Nu de coronamaatregelen verder worden versoepeld en toeristen hun weg naar onze gemeente weer weten te vinden, komt de vrijstelling van de heffing van de toeristen vanaf 1juli 2021 te vervallen. Zo zorgen we ervoor dat we kunnen blijven investeren in een gastvrij Alkmaar.