ALKMAAR - Burgemeester Roemer heeft een tijdelijk alcoholverbod ingesteld op het Clarissenbolwerk voor Koningsdag. Aanleiding zijn de zorgen van omwonenden over aanhoudende overlast in het park en het niet naleven van de corona-maatregelen. Het verbod geldt vanaf maandag 26 april 2021 van 18.00 uur t/m dinsdag 27 april 2021 24.00 uur. Naast het verbod op alcohol, wordt het aantal bezoekers op het Clarissenbolwerk gereguleerd.

Gemeente Alkmaar is al enkele maanden in gesprek met de omgeving van het Bolwerk over maatregelen om overlast tegen te gaan. Deze zijn vooral gericht op het verminderen van de geluid- en afvaloverlast. Het college gaat hier deze maand ook over in gesprek met de gemeenteraad. Te denken valt aan een verbod op versterkt geluid, extra vuilnisbakken en afstandcirkels.