ALKMAAR - Voor het Alkmaars Kanaal is een gebiedsbiografie opgesteld. Deze biografie schetst de levensloop van het gebied. Vanaf het ontstaan van het landschap, ver voor de start van onze jaartelling, tot aan de dag van vandaag. De gebiedsbiografie beschrijft de geschiedenis van het gebied en onder meer de invloed van de mens op het gebied. Het kanaal heeft in dit rapport de hoofdrol, daarnaast zijn de oevers en de omliggende gebieden hierin opgenomen. Het onderzoek is gedaan om inzicht te geven in de geschiedenis en erfenissen van het gebied, zodat deze gebruikt kunnen worden bij de plannen die gemaakt worden om het gebied opnieuw in te richten.

Verhaal van eigen bodem
Het opstellen van een gebiedsbiografie is een vrij nieuwe methode om de historie en gebruiksgeschiedenis van een gebied in kaart te brengen. De professionals van Bureau SteenhuisMeurs voerden onderzoek uit en maakten een uitgebreid, overzichtelijk en rijk geïllustreerd rapport. Een tijdlijn over het ontstaan van het Noordhollandsch kanaal en het omliggende landschap schetst een duidelijk beeld. Ook is de historie van ieder gebied waar ontwikkelingen gepland zijn, stuk voor stuk in kaart gebracht aan de hand van kaarten en historisch beeldmateriaal.

Gouden regels
Het rapport sluit af met aanbevelingen over het behouden van de Alkmaarse identiteit in de vorm van gouden regels. Deze gouden regels omvatten onder andere dat het verhaal van het kanaal en van Alkmaar zichtbaar gehouden en gemaakt moeten worden door waardevolle gebouwen te koesteren en door het aanbieden van wandel- en fietsrouten langs historische punten. Ook liggen er volgens de aanbevelingen kansen voor parken en groenstroken en voor horeca en recreatieplekken aan het water. Daarnaast komt naar voren dat het belangrijk is om de verschillende sferen van de stad te koesteren om te voorkomen dat elk gebied dezelfde uitstraling, sfeer en architectuurtaal krijgt. Tot slot is het advies om wie ontwikkelt ook terug te laten geven en daarmee als gemeente bijvoorbeeld bij te dragen aan de culturele sector, het sociaal domein en de duurzaamheid van de stad.

Het rapport geeft een goed inzicht in hoe de stad rondom het Alkmaars Kanaal de afgelopen honderden jaren is ingericht – het helpt ons bij het vinden van een evenwicht tussen de toekomstvisie en de waardevolle historische aspecten. In de aanbevelingen komt het belang van mooie, fijne woningen, veel water, ruime parken en brede groenstroken naar voren, waar het prettig wonen en recreëren is. We kunnen daar prima op voortborduren. Van belang daarbij is om de Alkmaarse eigenheid en identiteit te bewaren, door te verwijzen naar onze geschiedenis. We mogen namelijk trots zijn op het Noordhollandsch kanaal dat bijna 6 kilometer lang prachtig meandert door het hart van onze stad.
- Wethouder Anjo van de Ven

Inspraak op de plannen
De gebiedsbiografie van het kanaal is door de opbouw goed leesbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Het is daardoor geschikt voor inwoners om te gebruiken bij de inspraak die zij hebben op de ontwikkelplannen van de verschillende gebieden. Het rapport is te lezen op de website van het Alkmaars Kanaal.