ALKMAAR - De zes formerende partij in Bergen, KIES Lokaal, Groen Links, VVD, CDA, D66 en PvdA, maken goede vorderingen bij de besprekingen over een nieuw collegeakkoord. Dit stelt formateur Hans Huibers vast op basis van de gesprekken die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Hij heeft de opdracht om te kijken of een breed akkoord dat kan rekenen op een stabiele meerderheid in de Raad mogelijk is.

“De gesprekken vinden in een goede en constructieve sfeer plaats en er is bij alle betrokkenen de absolute wens om te werken aan nieuw vertrouwen en een brug te slaan tussen voorheen onverenigbare opvattingen”, aldus Huibers. In de eerste fase is gewerkt aan feitelijke dossiervorming. Vanuit de ambtelijke organisatie zijn alle gespreksdeelnemers bijgepraat over alle vraagstukken waar de gemeente voor staat. Huibers: “Ik wil het ambtelijk apparaat een groot compliment maken voor de snelheid en zorgvuldigheid waarmee ze het proces ondersteunen”. Daarna zijn de gesprekken opgeknipt in twee sporen, de zogenaamde grote projecten enerzijds en de verschillende bredere beleidsonderwerpen anderzijds. Voor deze bredere onderwerpen werken de onderhandelaars in groepjes van drie aan concrete teksten: op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie, op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening, van economie en toerisme, duurzaamheid en energietransitie en tenslotte het sociaal domein en samenlevingszaken.

Huibers: “We zijn nog niet aan een finale afronding toe, dus over de inhoud kan en wil ik op dit moment niets zeggen. Maar mijn verwachting is dat we zo rond half maart tot een concept van een nieuw coalitieakkoord kunnen komen. Ook willen we nog, voordat we tot finale afronding komen, de partijen die nu niet aan tafel zitten, betrekken bij het proces. Het gaat er om dat er in de Raad een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat en dat we vooral naar de toekomst kijken”.

Als deze planning wordt gehaald zou dit betekenen dat begin april een nieuw college aan de slag kan gaan.