ALKMAAR - De financiële resultaten van de gemeente Alkmaar zijn het afgelopen jaar wederom goed. Deze week presenteerde het college van B&W de jaarstukken voor 2016. De jaarrekening van de gemeente laat een positief saldo van € 10,2 miljoen zien.

Financiële positie

De gemeente boekte het voordelig resultaat van 10,2 miljoen op een begroting van totaal € 362 miljoen. Van de 10,2 miljoen vloeit € 4 miljoen terug naar het sociaal domein, wordt € 2,7 miljoen besteed aan projecten en het resterende deel van € 3,5 miljoen toegevoegd aan de financiële reserve. Hiermee versterkt de gemeente zijn financiële positie. Deze is verder versterkt door het aflossen van schulden, zoals door de verkoop van onroerend goed. De schuldquote, het kengetal voor schulden, is in 2016 met 2% verbeterd.

Coalitieakkoord

Ook ligt het college op koers met de uitvoering van het coalitieakkoord. In 2016 is daar verder invulling aan gegeven en zijn de in de begroting 2016 geformuleerde doelen gehaald. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Binnen de 100.000+ gemeenten blijven de gemeentelijke lasten voor de inwoners van Alkmaar tot de laagste in Nederland behoren.
  • De bemiddeling van in totaal 262 cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt (30-80% loonwaarde) door o.a. inzet van loonkostensubsidie naar vacature
  • De verhuizing van Filmhuis Alkmaar van het gemeentelijke pand aan het Verdronkenoord naar de nieuwbouw van JT op Overstad.
  • De uitvoering van het Veiligheidsplan Alkmaar en de doelstellingen en resultaten die met de gemeenteraad zijn afgesproken. De veiligheidsbeleving is verbeterd.
  • De vernieuwing en herinrichting van NS Station Alkmaar en het aangrenzende busstation.
  • 38% meer bezoekers Kaasmarkt in 2016 t.o.v. de periode 2008-2014.
  • De vernieuwbouw van sportcomplex De Meent tot een topsportaccommodatie met naast een sporthal, aparte zalen voor o.a. trampolinespingen, turnen en schermen.

Behandeling in gemeenteraad

De jaarrekening ligt ter finale controle bij de accountant. In de loop van juni wordt het definitieve oordeel van de accountant verwacht. De jaarrekening zal op 26 juni 2017 in de gemeenteraad worden behandeld.