ALKMAAR- Alkmaar wil een fietsvriendelijke stad zijn. Een veilige, comfortabele en aantrekkelijke fietsinfrastructuur is hierbij natuurlijk een randvoorwaarde. Het college van B&W heeft op 26 mei het Alkmaarse tracé van de doorfietsroute tussen Heerhugowaard en Uitgeest vastgesteld.

Wethouder Marcel van Zon: ‘Hiermee zet Alkmaar een belangrijke stap in het realiseren van de doelstellingen uit het programma ‘Alkmaar Fietst’: ‘Meer mensen op de fiets, meer ruimte en betere voorzieningen voor fietsers’. Hoe mooi is het dat we straks comfortabel kunnen doorfietsen door de hele regio met minder belemmeringen zoals verkeerslichten en oversteekplaatsen!’

Alkmaar heeft samen met de regiogemeenten en provincie Noord-Holland het regionale fietsnetwerk in beeld gebracht waaronder de doorfietsroute. Hierbij is gekeken naar verkeersveiligheids- en doorstromingsknelpunten en ontbrekende schakels om zo goed mogelijk door te kunnen fietsen.Het Alkmaarse deel van de doorfietsroute sluit vanaf Heerhugowaard aan op zowel het bedrijventerrein Beverkoog als de N508 (Nollenweg) en gaat dan via de Nollen richting station Alkmaar-Noord en Zeswielen. Vervolgens loopt de route via Overstad en Geestersingel naar de Bergerhoutrotonde. Vandaar gaat de route via de Kennemersingel en Metiusgracht (NWZ) richting Heiloo.

Planning
De volgende stap is het uitwerken en het aanleggen van de fietsroute. Bij de uitwerking wordt de aansluiting gezocht met plannen zoals de Kanaalzone en de ontwikkeling van de stationsgebieden. Verder wordt, waar mogelijk, de aanleg van de fietsroute of delen hiervan meegenomen met onderhoudswerkzaamheden van Stadswerk072 zodat we ‘werk met werk’ kunnen maken. Samen met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties worden de plannen verder uit gewerkt. Naar verwachting zal de uitwerking nog dit jaar starten.

Alkmaar Fietst
Alkmaar staat de komende jaren in het teken van de fiets! De gemeente Alkmaar investeert in blijvende fietsinfrastructuur en stimuleert inwoners om te blijven fietsen. Concrete acties zijn naast de doorfietsroute onder andere:
· het aanpakken van onveilige kruispunten,
· uitbreiden van stallingsmogelijkheden en
· het stimuleren van recreatief fietsen.

2e foto: De rode lijn geeft de doorfietsroute aan, de oranje lijn het aanvullend fietsnetwerk.