BERGEN - In de Groeterpolder is een tijdje geleden een tijdelijk fietspad aangelegd. Dit fietspad verbindt de Hogenweg en de Hargerweg en vervangt het fietspad langs de N9 dat niet kon worden gebruikt vanwege werkzaamheden. Het college heeft besloten om dit tijdelijke fietspad permanent te maken en het bestemmingsplan te wijzigen.
 
Voordat het tijdelijke fietspad werd aangelegd, was het niet mogelijk om in een doorgaande route door de polder te fietsen. Fietsers moesten langs de drukke N9 of via Groet. Als het fietspad permanent wordt gemaakt, wordt dus de ‘ontbrekende schakel’ in het fietsnetwerk ingevuld.
 
Fietsbeleidsplan
In het fietsbeleidsplan dat begin vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld, staat de verbinding aangegeven als gewenste aanvulling op het recreatieve fietsnetwerk. De verbinding maakt het aantrekkelijker om het poldergebied met de fiets te ontdekken.
 
Voorstanders
Naast het college zijn ook de Wijkvereniging Schoorl-Oost en de Fietsersbond voorstander van het plan.
 
Ter inzage
De grond heeft nu nog de bestemming agrarisch-landschapsbehoud/cultuurhistorische waarden. Dit wordt gewijzigd naar Verkeersdoeleinden. Het gewijzigde bestemmingsplan ligt vanaf 23 maart zes weken ter inzage.