BERGEN - Jos Feijtel en Friso de Zeeuw verwachten dat het uiteindelijk goed komt met de verstoorde bestuurscultuur in Bergen. De gemeenteraad werkte de afgelopen jaren niet samen. Nu coalitie en oppositie stuivertje hebben gewisseld lijken de verhoudingen niet beter. Toch hebben beide gerenommeerde bestuurders goede hoop.

Friso de Zeeuw en Jos Feijtel hebben als expertteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken een maand lang de 'hete hangijzers' in de gemeente Bergen onder de loep genomen.

Dat deden zij op verzoek van de vier partijen in de nieuwe coalitie. Tijdens hun onderzoek schrokken de heren van de getroebleerde verhoudingen in de raad: "Het kon wel een tandje minder in de verbetenheid waarmee men elkaar hier bestrijdt."

Feijtel en De Zeeuw bekeken de plannen voor de herinrichting van het dorpshart van Bergen, de locatie voor de Egmondse voetbalfusie en de verplaatsing van de sporthal in Egmond. Voor deze veelbesproken projecten kwamen zij met een onafhankelijk advies: alle projecten kunnen beter heroverwogen worden.

Dinsdagavond werden de beide heren tijdens een commissievergadering bevraagd over hun advies. Ook lieten de meeste betrokkenen van de 'hete hangijzers' opnieuw van zich horen tijdens de inspreekronde. De vergadering werd, om complete onafhankelijkheid te betrachten, geleidt door burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede.

"Die hete hangijzers zorgen voor enorme verdeeldheid in de politiek arena, maar ook onder de inwoners", stellen Feijtel en De Zeeuw in een vraaggesprek met onze mediapartner NH Nieuws na afloop van de vergadering. "Het is opmerkelijk dat zo'n redelijk kleine gemeenschap zó gepolariseerd is."

"Daar staat echter wel tegenover dat binnen die lokale gemeenschap enorm veel energie is om er iets van te maken", analyseert De Zeeuw. "En vaak zie je dat dat in één lijn is en dan komt er wat moois tot stand. Maar dat moet hier nog komen. Daar voor hebben wij met ons advies een opening gegeven."

Feijtel: "Het kost tijd, energie en heel veel in elkaar willen investeren. En: heel veel willen investeren in die lokale samenleving. Want een ding is duidelijk: er waren hier vanavond bijna twintig insprekers en hoe zeer hun meningen ook verdeeld zijn, ze zijn wel betrokken bij deze problematiek.

"Volgens De Zeeuw en Feijtel moeten alle raadsleden hun beste beentje voorzetten om in het nieuwe politieke landschap van Bergen nader tot elkaar te komen. "Je moet met elkaar de kar zien te trekken. Dat is de grote uitdaging voor de komende jaren."

"De vergadering vanavond vond ik al een stap in de goede richting. Een soort omslagmoment", merkt De Zeeuw op. "Er werd zakelijk gediscussieerd, niet dat felle. De inbreng van de insprekers was ook helemaal top, met duidelijke punten en ook humor. Ik ben blij dat ons advies daar wel aan heeft bijgedragen, zoals verschillenden ook gezegd hebben."

Een volgende stap in de goede richting lijkt gezet: de coalitie en oppositie gaan vóór de eerstvolgende raadsvergadering (op 12 juli, red.) met twee afgevaardigden van elke partij samen formuleren hoe ze gaan samenwerken.