ALKMAAR - Op woensdag 30 oktober 2019 reikte burgemeester Piet Bruinooge het ere-insigne in goud van de stad Alkmaar uit aan Frans Kramer en Gijs Schot. Zij kregen de onderscheiding als blijk van waardering voor hun langdurige inzet voor de belangen van de bedrijven in de regio Alkmaar en voor de Stichting Ondernemend Alkmaar.


Frans Kramer

Frans Kramer nam in 1989 het initiatief tot het samenwerkingsverband Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL), De bedrijfskringen Langedijk en Heerhugowaard bestonden al. In 2008 ontstond door samenwerking met ondernemersverenigingen uit Alkmaar de koepelorganisatie “Ondernemend Alkmaar”. Hierdoor werd de vereniging slagvaardiger en kon daardoor beter haar taken uitvoeren, vooral op het gebied van de ontwikkeling en behoud van bedrijventerreinen, het verbeteren van de bereikbaarheid van het HAL-gebied en de promotie van het HAL-gebied als vestigingsplaats voor bedrijven van buiten de regio. De heer Kramer maakte zich sterk voor een Groot Alkmaar, door continu te werken aan de thema’s van de Federatie Bedrijfsverenigingen Alkmaar en omstreken. Ook droeg hij bij aan de naamsbekendheid van deze regio, zowel lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk door aan allerlei overleggen deel te nemen.

Gijs Schot

Gijs Schot was ruim 15 jaar voorzitter van de Stichting Ondernemend Alkmaar. Onder zijn leiding is de stichting uitgegroeid tot een zeer professioneel netwerk, waarin de belangen van veel Alkmaarse ondernemers vertegenwoordigd worden. Op dit moment is hij voorzitter van de Stichting Ondernemend Regio Alkmaar, waar Ondernemend Alkmaar deel van uitmaakt. Hij beheert de financiën en de belangen van deelnemers, zoals het Energie Platform Alkmaar (EPA) en Park- & Centrum Management Alkmaar (PCMA). Hij stond aan de basis van deze besturen, wat door zijn inzet heeft geleid tot een herziene blik op de regio Alkmaar als groeikern. Mede hierdoor is de regio Alkmaar al jaren bekend als omgeving waarin het vestigingsklimaat voor MKB-bedrijven beter is dan waar dan ook in Nederland.