ALKMAAR - Het college heeft besloten om de voormalige basisschool aan de Elgerweg 101 te bestemmen tot woonzorglocatie voor psychogeriatrische zorg. De behoefte aan deze vorm van wonen neemt komende jaren sterk toe.

In het collegeprogramma is ingezet op het realiseren van allerhande woon/zorg initiatieven omdat de vraag de komende jaren sterk toeneemt. Kort voor de start van dit college heeft de gemeenteraad de Woonzorgopgave 2018 – 2023 vastgesteld. In deze raadsnota wordt ingezet op huisvesting van doelgroepen die afhankelijk zijn van zorg. Bij de doelgroep ouderen wordt specifiek aandacht gevraagd voor mensen met dementie. Het recente woningmarktonderzoek 2021-2030 van Companen bevestigt de groei in Alkmaar van de behoefte aan vormen van geclusterd wonen. Voor de doelgroep mensen met dementie stijgt de behoefte aan geclusterd wonen in 24 uurs psychogeriatrische zorg van 440 plekken in 2021 via 580 plekken in 2030 naar 780 plekken in 2040. Dat is een toename van circa 75%. In de praktijk worden vaak ook andere oplossingen ingezet om aan de behoefte te kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld intensieve zorg in de thuissituatie. Uitbreiding van het aantal intramurale plaatsen blijft komende jaren echter wel nodig.

Wethouders Pieter Dijkman (Wonen) en Robert te Beest (Wmo) zijn ingenomen met het besluit: “Wij zijn blij dat we als college op deze manier tegemoet kunnen komen aan de behoefte van een groeiende groep inwoners die wonen met zorg zo hard nodig hebben.”

De volgende stap is dat de gemeente het selectieproces voor de verkoop gaat voorbereiden.