ALKMAAR - Op basis van het advies van verkenner Ria Oosterop-van Leussen gaan D66, OPA, VVD en SPA aan de slag met een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn gebaseerd op de door alle fracties ingebrachte thema’s tijdens de gespreksrondes met de verkenner. Deze vier partijen schrijven het concept met als doel een breder draagvlak te realiseren.

Na het schrijven van het conceptakkoord nodigen wij andere partijen van harte uit deel te nemen aan deze coalitie om vanuit de inhoud een bijdrage te leveren aan een akkoord wat een breed draagvlak kan vinden in de Alkmaarse gemeenteraad en samenleving. Daarnaast wordt – zoals eerder gemeld – het conceptakkoord op hoofdlijnen voorgelegd aan het maatschappelijk middenveld.

In het overleg met lijsttrekkers is afgesproken dat de grootste partij, D66, de fase van verkenning en informatie mag leiden. De fractie van D66 heeft Ria Oosterop-van Leussen verzocht om na deze fase van verkenning aan te blijven als (in)formateur. Op haar advies wordt een tweede informateur aangesteld om recht te doen aan de begeleiding van een zo breed mogelijke informatie. Wij hebben Bert Blase, oud-burgemeester van Heerhugowaard bereid gevonden deze rol te vervullen. We zijn de heer Blase erkentelijk dat hij het (in)formatieproces naast mevrouw Oosterop-van Leussen wil begeleiden.