ALKMAAR - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT zijn van plan om in Noord-Holland Noord een nieuwe bovengrondse elektriciteitsverbinding aan te leggen. Het gaat om een hoogspanningsverbinding van 380.000 Volt met bijbehorende elektriciteitsstations.

Op 21 juni kunnen ook inwoners van Alkmaar hierover een informatiebijeenkomst bijwonen.

Reageren op het plan

Het ministerie, de gemeente Alkmaar en TenneT vinden het belangrijk dat iedereen kan reageren op het plan en de manier waarop de inspraak is georganiseerd. De documenten hiervoor zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast organiseren de partijen vier informatiebijeenkomsten zodat geïnteresseerden in gesprek kunnen gaan met het projectteam.

Elektrificatie van Nederland

Consumenten en ondernemers vragen steeds meer elektriciteit. Ze stappen van fossiele brandstoffen zoals aardgas en benzine over op elektrisch koken, verwarmen en produceren. Ook wordt er lokaal steeds meer wind- en zonnestroom opgewekt. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet in Nederland steeds zwaarder belast. Door de energietransitie versnelt deze ontwikkeling de komende jaren.

De capaciteit van het hoogspanningsnet in Noord-Holland Noord is onvoldoende om de vraag van ondernemers en consumenten aan te kunnen. Hierdoor bereikt het net op steeds meer plaatsen de maximale capaciteit en ontstaan er knelpunten. De verdere uitbreiding van het bestaande hoogspanningsnet van 150.000 Volt (150kV) in de regio is ontoereikend. Een nieuwe bovengrondse verbinding van 380.000 Volt (380kV) met bijbehorende nieuwe hoogspanningsstations is noodzakelijk om ook in de toekomst aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen.

Zoekgebied

De ruimte voor de nieuwe verbinding wordt gezocht in een zoekgebied dat een groot deel van Noord-Holland Noord beslaat. De verbinding moet aansluiten op het bestaande 380kV-hoogspanningsnetwerk. Specifiek op de bestaande 380kV-verbinding die loopt tussen Beverwijk, via Oostzaan tot Diemen door middel van een nieuw 380kV-hoogspanningsstation. Nabij Agriport A7 bij Middenmeer zal een nieuw 380/150kV-hoogspanningsstation de nieuwe verbinding met een ondergrondse 150kV-kabel aansluiten op het bestaande 150kV-hoogspanningsstation (genaamd Middenmeer150) bij Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon.

Wind op zee

Tussen 2031 en 2040 verwacht het Rijk ook een sterke groei van windmolenparken op zee. Om elektriciteit van windmolenparken op zee via kabels aan land te brengen, wordt ook gekeken naar locaties in de Kop van Noord-Holland. Als dit doorgaat is een extra lijn met elektriciteitsmasten noodzakelijk voor het transport van elektriciteit afkomstig van zee, bovenop de lijn die nodig is om de knelpunten op te lossen. In het kader van de netuitbreiding van het 380kV-net naar Noord-Holland Noord onderzoeken het ministerie en TenneT ook de effecten van deze extra lijn.

De resultaten van dit onderzoek worden medio 2025 verwacht en zijn informatie voor het programma Verbindingen Aanlandingen Wind op Zee 2031 -2040. Dit programma besluit of een ruimtelijke procedure wordt gestart voor een aanlanding in de Kop van Noord-Holland.

Bezoek een informatiebijeenkomst

De komende weken organiseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT vier informatiebijeenkomsten. Geïnteresseerden in Noord-Holland zijn dan van harte welkom om in gesprek te gaan met het projectteam en vragen te stellen.

14 juni | 19.00 – 21.00:

Buurthuis De Kolk, Zaandam

15 juni | 19.00 – 21.00:

Wijkcentrum De Huesmolen Hoorn

20 juni | 19.00 – 21.00:

Ontmoetingskerk Middenmeer, Middenmeer

21 juni | 19.00 – 21.00:

Wijkcentrum Overdie, Alkmaar

Ook kunnen geïnteresseerden op 12 juni van 19.00 – 19.45 uur online een webinar bijwonen. Dit webinar kunnen geïnteresseerden later ook online terugkijken. Aanmelden kan via: https://9xpaqga.momice.events/page/1308426