ALKMAAR - Maar liefst veertien inwoners van de gemeente Alkmaar werden tijdens de lintjesregen onderscheiden. Twaalf van de veertien decorandi zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Twee van hen kregen de onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld.


Burgemeester Anja Schouten verraste de nieuw gedecoreerden met deze lintjesregen in het historische stadhuis van Alkmaar. Hieronder lees je wie een Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen en waarvoor.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau (12 keer):

De heer Groot (1945)

zet zich al vanaf 1973 vrijwillig in voor de Molenstichting Alkmaar en Onderwatersportvereniging Orca en Watersportvereniging Langedijk. Hij is zelf vanaf 1970 woonachtig in Molen-B van de ‘Strijkgroep De Zes Wielen’. Op de molen- en monumentendag staat zijn deur open voor bezoekers uit zowel binnen- als buitenland, maar ook voor schoolklassen. Betrokkene speelde een belangrijke rol bij het behoud van molens als rijksmonument. Bij Onderwatersportvereniging Orca leidde hij nieuwe- en ervaren duikers op, verrichtte klein onderhoud aan de verenigingsmaterialen en vulde de duikflessen van de leden van de vereniging. Ook heeft hij zich 10 jaar ingezet als bestuurslid van Watersportvereniging Langedijk.

Wil van der Horst-Van Roon (1941)

Was vanaf 1998 tot 2021 actief voor de Protestantse Kerk. Elke woensdag aan de slag op het Kerkelijk Bureau voor taken als collectebonnen versturen, opbrengsten van de collectes klaarmaken voor het kerkblad, sorteren en uitzoeken van enveloppen voor financiële acties en archiveren. Daarnaast sinds eind 2003 actief op het kantoor van de Stichting Opbelbus Alkmaar. Nog langer, al vanaf 1969, zet zij zich in voor voetbalverenging CSV Jong Holland. Dat begon met werk voor het clubblad en van 1974 tot 1990 stond de geboren Rotterdamse veel in de kantine. Tot op de dag van vandaag is zij bestuurslid/secretaresse en actief in de Vriendenstichting. Werd in 1995 Lid van Verdienste van Jong Holland.

Conny van Iersel-Hoogenraad (1957)

zet zich met hart en ziel in voor de LHBTI+ gemeenschap en levert een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van roze ouderen en LHBTI+ in de sport. In de jaren 90 nam ze het initiatief om de Roze Zaterdag naar Alkmaar te halen. Van 1990 tot 2010 zette zij zich in voor de 30+ Vrouwenavonden, een succesvolle activiteit die voor vrouwen voelde als een veilige thuishaven. Ze bracht het archief van het COC Noord-Holland Noord op orde en legde de geschiedenis vast in een mooi boekwerk. Ze leverde een belangrijke bijdrage aan de Pride-week in Alkmaar. Sinds 2011 is ze homo-ambassadeur en beheert de portefeuille Zorg en Ouderen. De laatste twee jaar zet u zich ook in voor het thema Sport.

Gerda Molen-Van Heumen (1948)

zet zich al 40 jaar belangeloos in voor diverse organisaties. Ze is echt een vrijwillige duizendpoot. Zo was zij tussen 1984 en 1988 overblijfmoeder op de Nicolaas Beetsschool en vanaf 2007 tot 2021 was ze bestuurslid van Vrouwen van Nu. Maar liefst 25 jaar lang – van 1982 tot 2007 – was ze verbonden aan de Vereniging De Watertoren en ook zette zij zich in voor de jeugdoptocht op 8 oktober tijdens Alkmaar Ontzet. Sinds 2010 collecteert ze voor de Hartstichting en voor andere organisaties.

Luc Niekus (1945)

verzorgde concerten met verschillende koren, waarmee hij steeds nieuwe leden aan de koren wist te binden. Ook treedt hij op bij uitvaarten, kerstvieringen en bij bijvoorbeeld huwelijksjubilea. Verder weet hij de koren te verbinden door gezamenlijke concerten te geven, waarbij hij meerder koren tot een geheel weet te verweven. Sinds 1977 al verbonden aan het Latijns Koor van de Laurentiuskerk, onder andere actief geweest voor het Interkerkelijk Koor in Schagen, het Interkerkelijk Koor Noord-Holland, het koor Timeless Vocaal, het koor Lucky Singers en het Seniorenkoor De Hoef van de Volksuniversiteit.

Martin Phaff (1941)

is één van de drijvende krachten achter bridgeclub De Rijp. Hij is de voorzitter van de club (ca. 50 leden). Hij bewerkstelligde dat de club tot de Nederlandse Bridge Bond ging behoren. Verder regelde hij de verschillende speellocaties, zorgde voor een eigen website en gaf cursussen. Hij verzorgde de automatisering van de administratie en het machinaal sorteren van de speelkaarten. Ook treedt hij op als wedstrijdleider en is hij arbiter.

Wegens omstandigheden krijgt de heer Phaff de versierselen thuis opgespeld.

Alida Reus-Van Langen (1942)

zet zich al vanaf 1972 – maar liefst 51 jaar – belangeloos in voor diverse organisaties. Zo was zij van 1972 tot 1978 actief voor de voormalige Gevangenis Schutterswei. Daarnaast ging zij gedurende 12 jaar wandelen met bewoners van De Hartekamp in Heemskerk. Bovendien is zij al 45 jaar zeer betrokken bij het werk van de geestelijke verzorging in het Noordwest Ziekenhuis als kosteres en algemeen vrijwilligster. Sinds 1980 is zij ook vrijwilligster voor de Nierstichting in de Spoorbuurt. Ook vanuit de kerkelijk organisatie Sint Josephparochie staat ze graag klaar voor de medemens.

Erik Simons (1972)

is een betrokken en sportief mens. Hij was als 9 jarig jongetje de jongste officiële bondsscheidsrechter van Noord-Holland bij tenniswedstrijden. Dat was bij de tennisvereniging Castricum. Ook de honkballers van Alcmaria Victrix konden op zijn inzet rekenen. Hij was er van 2009 tot 2011 voorzitter en organiseerde het Europees Kampioenschap Cadetten Softbal. In 2015 deed hij mee aan de New York Marathon om geld in te zamelen voor KiKa. Inmiddels heeft hij diverse marathons gerend voor goede doelen en het resultaat mag er zijn: ruim 30.000 euro. Bij voetbalvereniging AFC 34 zet hij zich vooral in voor de jeugd, als elftalbegeleider en bestuurslid Horeca en Facilitaire zaken. Sinds 2016 is hij actief lid van de Heerhugowaardse Triathlon Vereniging en mede als lid van de jubileumcommissie.

Rudi van der Sluijs (1946)

was van 1977 tot 2004 lid van het Korps Nationale Reserve, laatstelijk in de rang van korpsadjudant. Betrokkene herschreef de korpstraditieraad en beheerde het vaandel. Zet zich sinds 2004 in bij de Stichting NDSM Herleeft in Amsterdam. Van der Sluijs is ervoor verantwoordelijk dat de geschiedenis van de Amsterdamse scheepsbouw en -reparatie niet verloren gaat. Hij verzamelde gedurende zijn hele leven allerlei memorabilia, fotomateriaal en kennis. Hij verzorgt rondleidingen op de oude scheepswerf en lezingen. Zijn doel is om uiteindelijk een museum op te richten. Tot op heden is er een ontvangst- en informatiecentrum ingericht en werden objecten op de werf in ere hersteld.

Tiny Verheul-Klompmaker

(1946), was sinds 1991 tot 2018 secretaris van de Stichting Sportaccommodatie in De Rijp. Deze stichting beheerde de gemeentelijke sporthal en kantine ‘De Oosterven’ te Graft ten behoeve van de verhuur aan lokale sportverenigingen. Na de fusie met de gemeente Alkmaar verzorgde zij de afwikkeling en de overdracht aan Alkmaar Sport. Inmiddels is zij ook al weer ruim 15 jaar vrijwilliger bij het Museum In ’t Houten Huis in De Rijp. Sinds 2018 coördineert zij de openstelling. Daarnaast is ze sinds 2011 vrijwilliger bij tennisvereniging LTV De Rijp. Ze is onder andere lid van de kantinecommissie.

Wies Zuurbier-Poland (1950)

komt uit een gezin van dertien kinderen, waaronder twee broers met een verstandelijke beperking, die tot 2010 thuis hebben gewoond. Ze heeft vanaf jonge leeftijd 15 jaar lang mede voor haar vader gezorgd, die op 62-jarige leeftijd overleed. Zij nam vervolgens de zorg voor haar moeder (overleden op 93-jarige leeftijd) en haar broers op zich, naast de zorg voor haar eigen gezin. Na het overlijden van haar/hun moeder in 2010 zijn de broers verhuisd naar het Karenhuis van de Stichting ’s Heeren Loo in Alkmaar. Ook nu zorgt zij nog altijd voor haar twee broers. Zij verzorgt hun kleding, houdt de kamers schoon, bezoekt met hen wekelijks de kerk en de begraafplaats, organiseert uitjes en hun vakanties en brengt hen naar de verjaardagen van broers en zussen en wekelijks naar dansles voor mensen met een beperking.

Dick Zijlmans (1943)

is een echte radioman. Was van 1965 tot 1989 vrijwilliger bij de Algemene Radio Omroep Alkmaar (AROA). Betrokkene zorgde voor de omroepverbindingen vanuit de studio in het toenmalige Centraal Ziekenhuis naar onder andere het Elisabeth Ziekenhuis en verpleeghuis De Hout. Hij onderhield de aanwezige ontvangst- en zendapparatuur in de studio en de versterkerapparatuur daarbuiten. Tevens ondersteunde hij de programmamakers en de presentatoren. Vanaf 1988 tot nu is hij vrijwilliger bij en bestuurslid (sinds 2007) van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio. Ook is hij betrokken bij de Stichting voor Duitse communicatie en aanverwante artikelen. Sinds 2008 is hij belangenbehartiger van een alleenstaande vrouw.


Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (2 keer):

Lourdes Bramble-Tromp

(1955) is al sinds 1993 vrijwilliger bij verschillende organisaties, zoals het Amsterdam-Haarlem-Alkmaar Opvang Comité, Bureau Nieuwkomers Alkmaar en Vluchtelingenwerk, het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba en Stichting Meerwaarde in de Haarlemmermeer. Laatstgenoemde stichting was haar werkgever, maar nu zij met pensioen is, zet zij zich belangeloos in voor de meest kwetsbare vrouwen, migranten en later ook voor mannen in de samenleving. Ze is initiatiefnemer of oprichter geweest van onder meer de Zelforganisatie Buitenlandse Vrouwen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, het Intercultureel Centrum voor Vrouwen, Vrouwencentrum Saami, de 2e handswinkel Maat & Meer en het Participatieteam Haarlemmermeer. Verder heeft zij ca 30 projecten en opleidingen ontwikkeld. Ze is ook studiementor voor Arubaanse jongeren die naar Nederland komen om te wonen en studeren.

Door de gemeente werd zij benaderd voor een bestuursfunctie in een nieuw op te richten stichting: de Stichting Bureau Nieuwkomers. Deze functie had ze ook bij Vluchtelingenwerk Alkmaar. Na de fusie is er één stichting ontstaan: INOVA. Naast deze activiteiten zette zij van 1980 tot 2000 zich belangeloos in om de belangen van landgenoten te behartigen. Ze was bestuurslid en soms medeoprichter van verschillende stichtingen, zoals de Regionale Stichting Welzijn Surinamers en Antillianen Kop van Noord-Holland, de Stichting Compa Nanzi in Den Haar, de Stichting Trupial Alkmaar, de Stichting Rio aan het Marsdiep en Rio aan de Rijn en zij organiseerde zomerkampen voor kinderen, culturele feesten en dergelijke.


Gerard Witte

(1950) heeft zich sinds 1977 zeer verdienstelijk gemaakt voor de volleybalsport op lokaal- en landelijk niveau. Zo was hij vrijwilliger bij de Volleybalvereniging Alvoco (Alkmaarse Volleybal Combinatie, 240 leden), onder andere als scheidsrechter en zaalleider. Daarnaast organiseerde hij diverse grotere toernooien. Bovendien vertegenwoordigde hij de vereniging bij bondsvergaderingen. Vanaf 1996 is de Alkmaarder vrijwilliger bij de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), afdeling Noord-Holland Noord. Witte was onder andere competitieleider. Toen hij zijn activiteiten in mei 2022 beëindigde, ontving hij de zilveren bondsspeld. Als competitieleider bij Recreantenvolleybal Alkmaar organiseerde hij de recreatieve volleybalcompetitie voor bijna 60 volleybalteams in de regio. Tijdens de speelavonden bouwt hij mede de zaal op, houdt de standen bij en publiceert deze op de website.