De toekomst biedt tal van economische kansen voor de Regio Alkmaar. Met een gezamenlijke economische visie willen de samenwerkende gemeenten hier een substantiële bijdrage leveren en samen de kracht van de regio duidelijker neerzetten.

De economie in de Regio Alkmaar (Uitgeest, Castricum, Heiloo, Bergen, Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk) is breed, flexibel en innovatief. De regio gaat uit van ondernemen en investeren als basis voor het creëren van werk. De verwachting is dat vooruitkijkend over tien jaar de ontwikkeling rondom de versnelde implementatie van technologische vernieuwing centraal staat (Internet of Things). Op de middellange termijn worden de persoonlijke kwaliteiten van mensen nog meer van betekenis (Economy of People / Economie van Personen).

De economische visie van de regio Alkmaar heeft vier belangrijke speerpunten:

 • Gevarieerd aanbod Toerisme en Detailhandel
  De samenwerkende gemeenten willen meer toeristen verleiden de Regio Alkmaar als bestemming te kiezen door het onderscheidend karakter ten opzichte van andere regio’s in Nederland niet alleen te benadrukken, maar ook te faciliteren. Toeristisch-recreatieve ondernemers moeten daarvoor relevante investeringen kunnen doen die bijdragen aan dit onderscheidend vermogen. Daarbij is vernieuwing in de winkelcentra nodig om ook in de toekomst een aantrekkelijk winkelklimaat te bieden, zowel in de dagelijkse als de niet-dagelijkse goederen.

 • Door energie gedreven
  De regio stuurt op een duurzame en brede regionale economie met energie en agri-business als profiel. Het gaat hierbij om sectoren die van belang zijn voor het functioneren van metropoolregio’s en daar nu per definitie geen voedingsbodem hebben.

 • Demografische opbouw
  Economische ontwikkeling en demografische opbouw zijn nauw met elkaar verbonden. Het aandeel jonge gezinnen (25-45 jarigen) in de regio is de afgelopen jaren afgenomen. Als deze trend doorzet, kan dit op termijn leiden tot verlies aan denk- en werkkracht, koopkracht en draagvlak voor voorzieningen en verenigingsleven. De regio staat voor de uitdaging in 2026 de demografische opbouw meer in evenwicht te brengen.

 • Samenwerking bedrijven, zorg, onderwijs en gemeenten
  Industriële bedrijven, zorg, onderwijs en gemeenten moeten meer samenwerken, zodat het economisch en sociaal domein als vanzelfsprekend met elkaar zijn verbonden en de ‘schotten’ tussen regelgeving en budgetten zijn weggenomen. Hierdoor worden voor iedereen (naar mogelijkheden) kansen op de arbeidsmarkt gecreëerd en geeft het onderwijs van nu invulling aan de economie van morgen.

De colleges van BW van alle betrokken gemeenten hebben ingestemd met de economische visie 2026. Op woensdag 7 september zijn de gemeenteraden geïnformeerd over de hoofdlijnen van de visie. Op korte termijn staat de economische visie 2026 op de agenda’s voor de raadsvergaderingen.