SCHOORL - Breed gedragen visie Dorpshart Schoorl naar raad. Het college heeft de visie Dorpshart Schoorl vastgesteld nadat het plan zes weken ter inzage heeft gelegen. Als de gemeenteraad op 9 maart instemt met de breed gedragen visie over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van Schoorl, kan er binnenkort worden gestart met de ontwerpsessies voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Compacter winkel- en horecagebied rondom klimduin

Het centrum van Schoorl heeft al langere tijd behoefte aan een impuls. Samen met ondernemers en inwoners heeft de gemeente daarom nagedacht over de vraag wat voor een  dorp Schoorl wil zijn in de toekomst.  In de visie zijn de keuzes beschreven om dit toekomstbeeld te bereiken. Zo dient het winkel- en horecagebied compacter te worden en zich nog meer te concentreren rond het Klimduin als publiekstrekker en blikvanger. Qua winkelaanbod wil de detailhandel in Schoorl meer focussen op het recreatief winkelen, op de bezoeker en toerist die sfeer en vakantiebeleving zoekt.

Openbare ruimte gericht op genieten en ontmoeten

Een andere belangrijke keuze is de herinrichting van de openbare ruimte van het compactere winkel- en horecagebied. Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente een ontwerp maken voor het gebied. Wethouder Odile Rasch: “Mensen komen nu al graag in Schoorl vanwege de prachtige ligging en de natuur. Het is voor Schoorl belangrijk dat straks ook het centrum een fijne en mooie plek wordt, die tegemoet komt aan de wensen van bezoekers.” Bij de herinrichting van de openbare ruimte wil het college voorrang geven aan voetganger en fiets boven de auto.

Samen met bewoners

De visie is samen met bewoners en ondernemers uit het dorp opgesteld tijdens. De gemeente startte het proces in juni 2015 met een drukbezochte werksessie in Hotel Merlet, waar veel ideeën en suggesties zijn opgehaald. Eind 2015 presenteerde de gemeente tijdens een bewonersavond de mogelijke ontwikkelingsrichtingen, waar bewoners weer op konden reageren. De Rabobank organiseerde een bijeenkomst voor de ondernemers in het centrum van Schoorl. Samen met uitgebreid onderzoek naar de detailhandel vormt deze input de basis van de visie.

Zienswijzen

De visie heeft zes weken ter inzage gelegen. De elf zienswijzen die zijn ingediend gaan op hoofdlijnen over parkeren, het compacter maken van het winkelgebied en de behoefte en noodzaak van het bouwen van extra en nieuwe woningen. Op 16 februari vergadert de Algemene Raadscommissie over de concept-visie met de Reactienota Zienswijzen. Aan het begin van de vergadering is er de mogelijkheid voor belanghebbenden om in te spreken.