ALKMAAR - Om met elkaar te leven en uitsluiting van mensen of groepen te voorkomen, is het van belang om elkaar te ontmoeten. Zodat je elkaars beleving en standpunten beter leert begrijpen en respecteren. Zodat je iemand hoort vertellen wat discriminatie en racisme met diegene doet. Door open te staan voor elkaars verhalen, ontstaat onderling begrip.

Om die reden is in Alkmaar deze week de campagne ‘Alkmaar Ontmoet’ van start gegaan. Een samenwerking tussen Gemeente Alkmaar, Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord en Bibliotheek Kennemerwaard. Aanleiding hiervoor was een motie van de gemeenteraad vorig jaar na de gebeurtenissen in Amerika en de landelijke Black Lives Matter-protesten. Uitgangspunt voor de campagne is dat inwoners zichzelf de vraag stellen wat zij bij zouden kunnen dragen aan het creëren van een meer inclusieve samenleving. Ontmoetingen en open gesprekken vormen daarvoor de basis. Deze gesprekken starten in oktober en zullen tot en met februari worden georganiseerd in de hele gemeente. Vanwege de coronamaatregelen konden deze vorig jaar niet plaatsvinden. Inmiddels wel weer, uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen. In februari 2022 vindt de slotbijeenkomst plaats waarin wordt gekeken wat de gesprekken hebben opgebracht.

Gemeente van iedereen
Wethouder Elly Konijn licht toe wat de gemeente met deze campagne beoogt:
We gaan in gesprek over vooroordelen en de impact daarvan op het leven van anderen. Op die manier leren de deelnemers aan de gesprekken van elkaar. Met als doel natuurlijk het terugdringen van racisme en discriminatie. Alkmaar is een gemeente van en voor iedereen en we gaan voor een betere en meer inclusieve samenleving.


Vooroordelen
Vier Alkmaarse jongeren zijn het gezicht van deze campagne. Ieder van hen kreeg te maken met discriminatie of racisme. Ieder op zijn of haar eigen manier. Zo vertelt één van hen dat mensen in zijn omgeving soms niet eens in de gaten hebben dat ze een kwetsende opmerking maken: ‘Het komt soms uit onverwachte hoek. Ook een schijnbaar goedbedoeld compliment kan gebaseerd zijn op een vooroordeel. Want waarom zou je tegen mij, als geboren en getogen Alkmaarder, zeggen dat ik goed Nederlands spreek? Alleen op basis van mijn huidskleur?’ Een ander vraagt zich af hoe je over iemand kunt oordelen zonder dat je diegene kent. Zij stelt voor om woorden op een positieve manier te gebruiken: ‘Stel eens een vraag en luister eerst naar wat een ander te vertellen heeft, voordat je je mening vormt.’ Deze verhalen zijn te lezen op www.alkmaar.nl/ontmoet.

Ontmoet elkaar
De oproep van deze jongeren is duidelijk. Discriminatie is ongehoord, maakt ziek, beschadigt mensen en doet pijn. Dus doe er iets aan! Ontmoet elkaar en ga het gesprek aan. Weten waar en hoe? Kijk op www.alkmaar.nl/ontmoet.