ALKMAAR - Het Kerkenplatform Alkmaar is gelanceerd. Op dit digitale platform wordt kennis gedeeld over kwesties rondom beheer en behoud van gebedshuizen. De lancering vond online plaats en werd bijgewoond door instanties die betrokken zijn bij het maken van een visie op de toekomst van religieus erfgoed. Het Kerkenplatform zet actuele thema’s centraal en is openbaar. Iedereen is welkom om actief bij te dragen en mee te praten.

In 2019 startte het traject voor een visie op de toekomst van religieus erfgoed. Veel gemeenten in ons land werken aan zo’n kerkenvisie. In Alkmaar bleek bij kerkeigenaren en meedenkende partijen behoefte aan het delen van kennis en een netwerk. Gemeente Alkmaar ondersteunt deze wens met een online platform, dat op een snelle en makkelijke manier vraag en antwoord bij elkaar brengt.

Wethouder Erfgoed Elly Konijn-Vermaas: “Gebedshuizen horen bij de identiteit van onze omgeving. Daarom zet de gemeente zich in voor een toekomstvisie voor het religieus erfgoed. Het kerkenplatform is hierin een belangrijke stap. Met alle verzamelde kennis en tips kan dit platform uitgroeien tot een rijke kennisbank.”

Actuele thema’s
Het Kerkenplatform is ingericht rondom actuele thema’s zoals onderhoud, duurzaamheid, financiën en toekomstverkenning. Ook biedt het projectmatige klussen voor vrijwilligers aan en vraagt tips voor het verbeteren van de zichtbaarheid. Het platform is te vinden via kerkenplatformalkmaar.nl.

Website

De kerkenvisie krijgt vorm als website. Vooruitlopend op de definitieve toekomstvisie is deze gelanceerd onder de naam kerkenvisiealkmaar.nl. Elk gebedshuis heeft er een eigen paspoort en ze staan allemaal op een plattegrond, met zoekfilters zoals ligging of bouwstijl. Ook wordt informatie gegeven over subsidie en het vitaal houden van kerken. Interactief onderdeel van deze website is het platform, dat ook rechtstreeks raadpleegbaar is via kerkenplatformalkmaar.nl

Website kerkenvisiealkmaar.nl

Een visie op de toekomst van het religieus erfgoed in Alkmaar ligt in concept klaar. De werkwijze en methoden die hierin zijn aangedragen, worden het komende half jaar uitgeprobeerd met pilots. In het najaar volgt een definitief besluit over de visie. De kerkenvisie krijgt vorm als website. Vooruitlopend op de definitieve toekomstvisie is deze maandag gelanceerd onder de naam kerkenvisiealkmaar.nl. Elk gebedshuis heeft er een eigen paspoort en zijn allemaal terug te vinden op een plattegrond, met zoekfilters zoals ligging of bouwstijl. Ook wordt informatie gegeven over subsidie en het vitaal houden van kerken. Interactief onderdeel van deze website is het platform, dat ook rechtstreeks raadpleegbaar is via kerkenplatformalkmaar.nl