ALKMAAR - Op 7 juni ondertekenden de wethouders Wonen van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest een convenant met afspraken over de woningbouw in de regio. Dit convenant hoort bij het door de colleges vastgestelde Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) tot 2020. Het RAP en het convenant wordt door de regiogemeenten ter vaststelling aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Faciliteren

Door een toenemend aantal inwoners in de regio, de toestroom vanuit regio Amsterdam en het afnemende aantal bewoners per woning groeit de behoefte aan nieuwe woningen. De regiogemeenten willen deze woningbehoefte faciliteren met afspraken over de woningbouw. Wethouder Elly Konijn (D66): “De afspraken die nu regionaal gemaakt zijn, zijn van belang om met de bouwende partijen in gesprek te gaan over hun nieuwbouwprojecten en de doelgroepen die zij daarmee bedienen. Mensen moeten fijn kunnen wonen in elke fase van hun leven.”

Aantrekkelijk woningaanbod

Gemeenten willen aantrekkelijke woonmilieus creëren met prioriteit voor duurzame en levensloopbestendige woningen, dichtbij voorzieningen. Met de huidige bestemmingsplannen kan de regio voorzien in deze groeiende behoefte. Om te voldoen aan de vraag, het aantal en het soort woningen houden de regiogemeenten de komen jaren bij welke ontwikkelingen zich voordoen in de verhuisbewegingen, de bevolkingsopbouw, de nieuwbouwproductie en de woningmarkt. Daarbij werkt de regio samen met de provincie en de bouwende partijen.