ALKMAAR - De uitstekende ligging, het bruisend historisch stadscentrum en aantrekkelijke winkelgebieden maken Alkmaar tot een stad waar het prettig ondernemen is. Dat bewijzen ook de dalende leegstandcijfers van onze gemeente.

Dalende leegstandcijfers

Naast de aantrekkende economie zorgen de inspanningen van de gemeente en die van lokale ondernemers voor een relatief laag leegstandpercentage (6,4%) ten opzichte van het landelijk gemiddelde (7%). De daling gaat in Alkmaar (0,3%) sneller dan landelijk (0,2%). Bovendien is het leegstaand winkeloppervlak het afgelopen jaar met 2,2% gedaald naar 7,8%. Een forse prestatie ten opzichte van het landelijk gemiddelde (0,6%). ‘Maar we zijn er nog niet,’ aldus wethouder Economische Zaken Victor Kloos.

Ondernemersinitiatieven

Het in 2016 opgerichte Stadslab heeft diverse initiatieven bij lokale ondernemers losgemaakt. Zo is er een initiatief ontstaan om de leegstand aan de oostzijde van de Laat tegen te gaan. Een ander initiatief om de leegstand terug te dringen is het project Prachtstraatjes. De ondernemersdenktank Het Nieuwe Warenhuis creëert naar voorbeeld van de Negen Straatjes in Amsterdam een nieuw winkel- en belevingsaanbod. De focus ligt op samenwerking tussen winkeliers, op de verdere verbetering van de sfeer in de winkelgebieden en het verhogen van de belevingsfactor in de straatjes tussen Laat en Langestraat.

Gemeentelijke inspanningen

Ook de gemeente zit niet stil. Er wordt hard gewerkt aan het optimaliseren van het ondernemersklimaat. Ondernemers kunnen dagelijks met al hun vragen over vestiging, uitbreiding en vergunningen terecht bij het Ondernemersloket. Verder is er het maandelijks spreekuur onder leiding van wethouder Kloos. De verlenging van de kaasmarkt en de avondkaasmarkt is een succes gebleken, waarbij bezoekers zorgen voor een economische impuls. Reden genoeg om deze ook in 2018 te continueren.

Wethouder Victor Kloos is zeer te spreken over de genoemde inspanningen: ‘We hebben als gemeente diverse maatregelen genomen om de leegstand terug te dringen en ook de inzet van Alkmaarse ondernemers blijft gezien het dalende leegstandpercentage niet onbeloond. Maar zoals gezegd: we zijn er nog niet. Wat mij betreft zetten we deze inspanningen onverminderd voort en gaan we voor verdere daling van de leegstandcijfers.’