ALKMAAR - Op 15 maart was het de landelijke ‘Dag van de Leerplicht’. Wethouder Elly Konijn (D66) noemt het liever ‘De dag van het Leerrecht’. Zij bezocht die dag samen met de leerplichtambtenaren van de gemeente, het Van der Meij College in Alkmaar.

Doel van het bezoek was om in het kader van passend onderwijs kennis te maken met de visie en zorgstructuur op het Van der Meij College.

Het gezelschap werd hartelijk ontvangen op het Van der Meij college en kreeg direct bij aankomst een mooie opdracht voor het maken van een complimentenketting. Waar zij die dag in elk geval 10 complimenten aan moesten knopen. Dit was een eerste kennismaking met Positive Behaviour Support (PBS). Na een uitleg over de school en de zorgstructuur van directeur Maud Kroes volgde een korte oefening om PBS zelf te ervaren. Aansluitend gaven een aantal leerlingen het gezelschap een rondleiding in de school, met vier studierichtingen. De leerlingen verzorgden niet alleen de rondleiding maar ook de catering met koffie, thee en heerlijke sandwiches.

PBS

Het Van der Meij college hanteert, de School Wide Positive Behaviour Support (PBS). Dit PBS richt zich op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Positief gedrag wordt benoemd en beloond en bij negatief gedrag wordt de reactieprocedure toegepast. Dit zorgt voor een veilig en positief schoolklimaat, waarin elke leerling het beste uit zichzelf kan halen. Daarbij worden de leerlingen ondersteund door deskundigen.

Gesprek

De wethouder voerde het laatste half uur een gesprek met leerlingen vanuit verschillende achtergronden. Waaronder leerlingen die van basis naar een kaderopleiding gaan in 1 jaar, een pilot van de Spinaker, leerlingen vanuit VSO en een leerling die het Traject op Maat heeft gevolgd zodat die weer terug kon naar het regulier onderwijs. In de gesprekken was de wethouder vooral geïnteresseerd in de beleving van de leerlingen van het onderwijs.