BERGEN - De cultuurcoördinator is van meerwaarde voor het culturele leven in Bergen. Dat blijkt uit de evaluatie van Cultureel Bergens Platform. Volgens dit platform is de nieuwe functie een groot succes en dient er een vervolg te komen. De cultuurcoördinator heeft er onder andere voor gezorgd dat er een betere samenwerking is tussen culturele organisaties in de verschillende kernen.

Om het werk van het Cultureel Bergens Platform te versterken werd vorig jaar een cultuurcoördinator aangesteld. Deze kreeg de taak om de vergaderingen te leiden, verbindingen te leggen met het brede culturele veld en te helpen bij het ontwikkelen van gezamenlijke plannen. Na het eerste jaar is het Cultureel Bergens Platform dus positief over de invulling. De culturele organisaties in de verschillende kernen zijn meer bij elkaar betrokken geraakt en hebben oog voor de meerwaarde van samenwerking. Ze versterken elkaars projecten en er is tussen kunst, cultuur en erfgoed thematische samenwerking voor de komende jaren gestart.

Twee jaar verlenging Op basis van de positieve evaluatie heeft het college besloten de aanstelling van de cultuurcoördinator, Ellen Klaus, te verlengen met twee jaar tot eind 2020. Hierbij voert het college de motie uit, die op 6 juli 2017 door de gemeenteraad werd aangenomen. Hierin vroeg de raad om de aanstelling van een cultuurcoördinator en deze na één jaar te evalueren.

Cultureel Bergens Platform
Het Cultureel Bergens Platform is eind 2016 opgericht en kent 12 leden. Het bestaat uit culturele instellingen uit de drie kernen Bergen, Egmond en Schoorl die verschillende evenementen en activiteiten organiseren. Daarnaast zit er ook een toeristische instelling in. Gezamenlijk zorgen zij voor een betere afstemming van hun activiteiten, een betere verbinding tussen de drie kernen en het ontwikkelen van een gezamenlijke levendige cultuuragenda in de gemeente Bergen.