BERGEN - Op donderdagmiddag 19 januari brengt de heer Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, een ambtsbezoek aan de gemeente Bergen. Tijdens dit bezoek staan onder andere de BUCH-samenwerking en toezicht en handhaving op de agenda. Het vindt plaats in sportcentrum en zwembad De Beeck in Bergen.

Gesprek met burgemeester en wethouders

Eerst gaat de heer Remkes in gesprek met het college van burgemeester en wethouders. Tijdens dit gesprek geeft het college een toelichting op de laatste ontwikkelingen in de BUCH-samenwerking en de specifieke situatie in de gemeente Bergen als het gaat om toezicht en handhaving.

Ontmoeting met de gemeenteraad

Om 16.30 uur staat vervolgens een ontmoeting met de gemeenteraad op het programma, waarin de heer Remkes zich laat bijpraten over onderwerpen die de gemeenteraad bezighouden met betrekking tot toezicht en handhaving. Deze ontmoeting vindt plaats in de raadzaal en geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze ontmoeting bij te wonen. Bovendien is het gesprek online te volgen op www.raadbergen-nh.nl.