ALKMAAR - Maandag 11 oktober is het Coming Out Dag. De landelijke dag waarbij aandacht besteed wordt aan het moment waarop lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s) openlijk voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomen. Op deze dag opent op de Paardenmarkt de fototentoonstelling ‘Pride’ die tot 18 oktober te bezichtigen is.

Wethouder Elly Konijn: “Alkmaar is een gemeente waarin ruimte is voor verschil: iedereen kan zichzelf zijn. Ongeacht leeftijd, huidskleur, afkomst, geloof, gender, seksuele oriëntatie, of beperking. Ook op Coming Out dag dragen wij dit uit, en vragen aandacht voor begrip, acceptatie en respect voor onze LHBTI’s.”

Iedereen is welkom
Bij de Alkmaarse Rugby onthult wethouder Konijn op zondag 10 oktober een regenboogbord met de tekst “Iedereen is welkom”. Uit onderzoek is gebleken dat de emancipatie en acceptatie van LHBTI-gemeenschap in de sportwereld nog steeds moeizaam verloopt. Op deze wijze proberen de gemeente en sportclubs het bewustzijn bij iedereen te vergroten dat ongeacht wie je bent, je onbelemmerd moet kunnen sporten in Alkmaar.

Fototentoonstelling ‘Pride’

Op 11 oktober opent wethouder Elly Konijn-Vermaas de fototentoonstelling Pride. Deze tentoonstelling over diversiteit is vanaf maandag 11 oktober 12.00 uur tot en met 18 oktober te bezichtigen op de Paardenmarkt. De LHBTI portretten zijn foto’s van mensen uit de regio Alkmaar die hun eigen ervaringen met diversiteit, trots delen. Zij presenteren zij zich als een kleurige en diverse groep mensen die graag het gesprek op gang brengen om zo te komen tot begrip en acceptatie. Fotograaf Martijn Voorhout van Beeldloods heeft de foto’s voor deze tentoonstelling gemaakt.

De fototentoonstelling is een samenwerking van o.a. STAD Alkmaar, COC NHN en Alkmaar Pride, naar een initiatief van Daan Hin.

Alkmaar Ontmoet
Om met elkaar te leven en uitsluiting van mensen of groepen te voorkomen is het van belang elkaar te ontmoeten. Om elkaars beleving en standpunten te begrijpen en te respecteren is verbinding nodig. Om deze verbinding tot stand te brengen organiseert de gemeente samen met Artikel 1 en Bibliotheek Kennemerwaard dialooggesprekken: Alkmaar Ontmoet. Voor meer informatie: https://www.alkmaar.nl/ontmoet-elkaar