ALKMAAR - Het college van burgemeester en wethouders heeft het ‘Preventie- en handhavingsplan In Control of Alcohol & Drugs 2018’ vastgesteld.

Jaarlijks stelt de gemeente het lokale handhavingsplan vast waarin is uitgewerkt wat er preventief en handhavend gedaan wordt aan het voorkomen en terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik onder minderjarigen. Uit onderzoek is gebleken dat alcohol vaak in de privésfeer door ouders en vrienden verstrekt wordt aan minderjarigen. Dat maakt de preventie een gedeelde maatschappelijke zorg.

Maatschappelijk gedeelde zorg

Uit onderzoek in 2017 van de GGD, de jongvolwassenenmonitor, is gebleken dat een groot deel van de minderjarige jongeren wel eens alcohol gebruikt. Zij krijgen de alcohol vaak via vrienden (84,1%) of van hun ouders (50,7%). Deze percentages maken het gebruik van alcohol onder minderjarigen een maatschappelijk gedeelde zorg. In de privésfeer kunnen de alcoholverstrekkers, ouders en vrienden, een belangrijke rol spelen. Zij hebben een voorbeeldfunctie en kunnen de nadelige gevolgen van alcoholgebruik bespreekbaar maken.

Bodycam

Aan het vastgestelde ‘Preventie- en Handhavingsplan In Control of Alcohol & Drugs 2018 is nog een extra maatregel toegevoegd. Stadstoezicht filmt de minderjarige jongere die onder invloed van alcohol en/of drugs is. Samen met de ouders worden zij op een later moment met deze beelden geconfronteerd.

Drank- en Horecawet

Uit het onderzoek blijkt ook dat de controle op leeftijd niet in alle horecagelegenheden is toegepast. De huidige handhaving op de verstrekking en het gebruik van alcohol blijft van kracht. Daar wordt een extra maatregel aan toegevoegd. Stadstoezicht gaat de adressen waar de Drank en Horecawet is overtreden bezoeken. Zij gaan met de exploitanten in gesprek om ze te wijzen op hun plicht en hun actieve rol bij het naleven van controle van de wettelijk bepaalde leeftijd.

Preventie en handhaving

Het gebruik van alcohol onder minderjarigen blijft een maatschappelijke gedeelde zorg, waarbij handhaving door de overheid en preventie door de ouders, samen voor een beter resultaat kunnen zorgen. Daarvoor werkt de gemeente Alkmaar samen met 17 Noord-Hollandse gemeenten, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, Brijder Jeugd en GGZ aan het voorkomen en terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik in Noord-Holland Noord.