ALKMAAR - Om ondernemers en instellingen tegemoet te komen bij de Coronacrisis stelt het college van burgemeester en wethouders een economisch-maatschappelijk noodfonds in. Het college stelt voor dit fonds van 1,5 miljoen euro beschikbaar en legt dit, zodra dit gelet op de huidige situatie mogelijk is, aan de gemeenteraad voor. Ook neemt het college een extra steunmaatregel door uitstel te verlenen voor legesbetaling door ondernemers en instellingen.

Noodfonds
Doel van het noodfonds is om als de crisis is overwonnen een sterke impuls aan de lokale economie te geven. Het noodfonds is gericht op herstel van het economisch en maatschappelijk leven wanneer de crisis tot zijn einde is en het normale leven weer goed op gang moet komen. De inzet van het noodfonds vraagt maatwerk. In overleg met het bedrijfsleven, culturele en maatschappelijke ondernemers en de sportsector wordt gekeken hoe met gerichte collectieve investeringen de economie in de gemeente weer kan worden aangezwengeld, bijvoorbeeld door het aantrekken van bezoekers- en toeristenstromen.


Extra maatregelen
Afgelopen vrijdag kondigde het Alkmaarse college al een aantal directe steunmaatregelen voor ondernemers aan, waaronder uitstel van belastingbetalingen voor ondernemers (incl. zzp’ers) tot 1 juli 2020 en extra inzet van het ondernemersloket om ondernemers te informeren en te faciliteren. Naast deze maatregelen kondigt het college nu als extra maatregel aan uitstel te verlenen voor betaling van gemeentelijke leges tot 1 juli 2020. Dit geldt voor leges van vergunningen die zijn aangevraagd vóór 1 maart 2020.