ALKMAAR - Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Alkmaar heeft op 12 december 2017 De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021 vastgesteld.

Strekking van de agenda is dat Alkmaar een stad is waar ruimte is voor verschil: iedereen kan zichzelf zijn en op die basis vrij, veilig en volwaardig meedoen. Ongeacht leeftijd, huidskleur, afkomst, geloof, gender, seksuele oriëntatie, of beperking. De gemeente gaat met een viertal maatschappelijke sectoren in gesprek om hierover heldere en concrete doelen overeen te komen. Tegelijkertijd maakt het college met deze agenda duidelijk welke grenzen zij stelt.

Het college heeft door in gesprek te gaan met Alkmaarse burgers en professionals drie belangrijke ambities voor de komende jaren geformuleerd: we ontmoeten elkaar en leren elkaar kennen, we zorgen ervoor dat in Alkmaar iedereen volwaardig meedoet en tegenstellingen pakken we aan. Uit het gesprek met Alkmaarse burgers en professionals bleek dat zij graag bijdragen aan ‘een Alkmaar voor iedereen’. Door het aanjagen en faciliteren van initiatieven uit de samenleving geeft de gemeente hieraan ondersteuning.

Het college richt zich met deze ambities de komende jaren op vier sectoren: de arbeidsmarkt, het onderwijs, de sport en de buurt. Daarbij hecht het college veel waarde aan de ervaringen en oordelen van Alkmaarse burgers en professionals zelf.

Maatschappelijke partners op deze vier terreinen worden de komende jaren uitgenodigd om heldere en concrete afspraken te maken om de sectoren diverser en inclusiever te maken.

Tegelijkertijd stelt het college kaders. Vrijheid en diversiteit zijn waardevol, ook in gebruiken of religie. Het bewaren van deze culturele erfenis kan echter alleen voor zover deze passen of passend worden gemaakt in onze rechtstaat. Zo wordt discriminatie niet geaccepteerd en is er in onze gemeente geen plaats voor rassenwaan, vrouwenonder-drukking, religieus fanatisme, eerwraak en homohaat. Extremisme en radicalisering worden hard aangepakt. Het college vraagt van Alkmaarders een gedeeld Alkmaargevoel, een besef van gedeelde maatschappelijke normen en besef van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de lokale samenleving.

Wethouder diversiteit Pieter Dijkman (VVD) schetst het belang van de agenda: “Onderlinge verschillen bieden kansen tot creativiteit, flexibiliteit en innovatie. Maar ze kunnen ook een bron van spanning, onbegrip, en uitsluiting zijn. Met De Alkmaarse Diversiteitsagenda legt het college duurzaam vast hoe we in Alkmaar omgaan met onze onderlinge verschillen”.