ALKMAAR - Het college vraagt groen licht aan de raad voor de plannen van woningbouwcoöperatie Kennemer Wonen om 22 sociale huurwoningen en een nieuw buurthuis te bouwen op het T&O terrein in Bergen. Wanneer de gemeenteraad op 7 maart 2019 instemt, kan de woningbouwcoöperatie de procedure starten om het bestemmingsplan te wijzigen. Naar verwachting kan dan in juli 2019 het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

Overleg omwonenden
Eerder dit jaar tekende de gemeente al een intentieovereenkomst met Kennemer Wonen voor de ontwikkeling van de T&O-locatie in Bergen. Het plan bestaat uit 12 grondgebonden sociale huurwoningen, 4 zogenaamde nultreden woningen met alle woonfuncties op de begane grond en 6 sociale huurappartementen in één gebouw samen met een nieuw buurthuis. De plannen zijn gepresenteerd aan de buurt tijdens een inloopbijeenkomst en besproken in de raadscommissie van de gemeente Bergen. De reacties zijn verzameld en worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De start bouw is op zijn vroegst te verwachten in 2020.

T & O gebouw
Tuin- en Oostdorp (T&O) is het gebied tussen de Kogendijk– Jaap Wijandweg – Achterweg in Bergen. In het gebied staat een buurthuis, het zogenaamde T&O-gebouw. De rest van het terrein is openbaar groen. Na het besluit van de raad gaat de gemeente in gesprek met de huurders van het huidige buurthuis over het aanbod van activiteiten. Het college maakt zich er hard voor dat de huidige activiteiten van het buurthuis in ieder geval kunnen worden voortgezet tot halverwege 2019.

Voorziet in woningbehoefte
Wethouder Koster: “Er is overleg geweest tussen de bewoners en eigenaren aan de aangrenzende Achterweg, Kennemer Wonen en de gemeente Bergen. Kennemer Wonen heeft op basis van die gesprekken de plannen aangepast en verbeterd. Ze bouwen een mooie mix van betaalbare en duurzame huur appartementen en huurwoningen met tuin. Precies waar behoefte aan is in Bergen.”

Duurzame en ‘gezonde’ woningen
De huurwoningen die Kennemer Wonen gaat bouwen voldoen aan de aardgasvrije nieuwbouwambitie van de gemeente Bergen. Daarin staat dat nieuwbouwwoningen niet alleen duurzaam en aardgasvrij moeten zijn, maar ook ‘gezond’. Dat houdt in dat er gekeken wordt naar bijvoorbeeld de luchtdichtheid en de ventilatiecapaciteit van de huizen.