ALKMAAR - De Alkmaarse grachten en binnenwateren zijn aantrekkelijk voor watersporters. Veel waterliefhebbers vinden dan ook de weg naar Alkmaar. Om te zorgen dat de aantrekkingskracht onverminderd groot blijft, laat het college van burgemeester en wethouders onderzoek doen naar het toekomstig gebruik van de Alkmaarse binnenwateren.


De lange termijn visie op het gebruik van de Alkmaarse binnenwateren moet aandacht hebben voor een scala aan aspecten, zoals regelgeving, vergunningen en handhaving, ligplaatsen, exploitatie bedrijfsvaartuigen (waaronder rondvaartboten), milieu/duurzaamheid en toerisme.

‘De binnenwateren van Alkmaar zijn in trek en zijn een grote trekpleister voor onze gemeente. Dat is natuurlijk fijn en we moeten zorgen dat het zo blijft. We zetten nu een aantal stappen om de druk op het water enigszins te verlichten. Daarnaast kijken we vooral hoe we op de lange termijn kunnen zorgen dat onze binnenwateren aantrekkelijk blijven. Niet alleen op, maar ook om het water’, aldus burgemeester Bruinooge.

De druk op het water wordt dit jaar versterkt door de coronacrisis. Nu meer mensen thuis blijven in de zomer, is de vraag naar boten sterk gestegen. Ook het aantal bootverhuurders in Alkmaar is in de afgelopen jaren toegenomen. De totale verhuurvloot wordt geschat op circa 100 bootjes, verdeeld over verschillende aanbieders. Veel inwoners van omliggende gemeenten die aan het water wonen, hebben een bootje achter het huis en bezoeken daar Alkmaar mee.

Eenrichtingsverkeer
Met de drukte op de Alkmaarse binnenwateren stijgt tegelijkertijd het aantal overlastmeldingen. Zo heeft de politie 40% meer overlastmeldingen geregistreerd. De overlast wordt vooral veroorzaakt door te snel varen, onnodig lawaai van de motor, onbekendheid met gedragsregels op het water. Het college zet op korte termijn stappen om de overlast te beheersen en te zorgen dat het voor iedereen prettig en veilig vertoeven is, op en om het water. Twee nieuwe vaartuigen voor extra surveillance, intensieve communicatie en een plan voor eenrichtingsverkeer moeten verlichting geven.