ALKMAAR/WASSENAAR - Dinsdag 8 februari heeft het college van B&W van Wassenaar een werkbezoek gebracht aan het bedrijf HVC in Alkmaar. HVC, een afkorting voor huisvuilcentrale, is sinds 1 januari 2022 de verwerker van het huishoudelijke afval van de gemeente.


Het huishoudelijk afval in Wassenaar wordt opgehaald door Avalex. Avalex laat dit afval weer verwerken door HVC. Avalex is sinds begin dit jaar aandeelhouder van HVC, waarmee de gemeente Wassenaar ook aandeelhouder van HVC is geworden. Sinds 1 januari wordt in Wassenaar in de grijze bak het restafval en het PMD gezamenlijk opgehaald. HVC is als verwerker van het afval via nascheiding in staat om het PMD hier weer uit te halen. Hiermee kan het PMD hergebruikt worden.

Het bezoek stond in het teken van kennismaking met het bestuur van HVC. Het college werd hier verder geïnformeerd over het verwerken van het afval en heeft tevens een bezoek gebracht aan de verbrandingsinstallatie voor het restafval. Daarnaast was er ook ruim aandacht voor de inspanningen van HVC op het gebied van duurzaamheid zoals onder andere de warmtetransitie.