ALKMAAR - Door een grenscorrectie toe te passen zouden Sint Pancras en Koedijk bij Alkmaar moeten gaan horen. Dat is het unanieme standpunt van de Alkmaarse gemeenteraad. "U komt bij ons in een gespreid bedje", aldus Willem Peters van BAS Alkmaar.


Het Alkmaarse college gaat een zienswijze naar de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk sturen met het verzoek om Sint Pancras en Koedijk bij Alkmaar te voegen. Heerhugowaard en Langedijk hebben het plan om per 1 januari 2022 te fuseren.

De fusie van de twee gemeentes stuit voornamelijk op verzet onder inwoners van dorpen Sint Pancras en Koedijk. Door de ligging van hun kernen voelen zij zich meer verbonden met de Kaasstad dan met Langedijk of Heerhugowaard. Volgens Alkmaar ontbreekt er bij de dorpen draagvlak voor de voorgenomen fusie.

Eerder deed de dorpsraad van Sint Pancras onderzoek naar het draagvlak voor een fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk. Daaruit bleek dat 55 procent van de stemgerechtigde Pancrassers wil dat het dorp bij buurgemeente Alkmaar gaat horen. "Een meerderheid heeft zich uitgesproken voor een fusie met Alkmaar", zei Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar. "De overheid is er voor de burgers en niet andersom."

'Liever bij andere buur'
"Wij zijn nooit gevraagd wat wij inwoners zelf willen voor onze toekomst", vertelde Ron Spaans van de Dorpsraad eerder aan NH Nieuws. "En wij proefden onder Pancrassers de wens liever bij de andere buur Alkmaar te horen." En zo denkt de Alkmaarse raad er dus ook over.

Wel hopen verschillende partijen dat de regionale samenwerking niet het kind van de rekening wordt. "Het verdient niet de schoonheidsprijs", erkende Bastiaan de Leeuw van GroenLinks. "Respecteer de meningen, haal geen ouwe koeien uit de sloot en blijf samenwerken."

De raad van Alkmaar wil dat bij de herindeling de wens van de bewoners voorop staat. Al eerder werd er unaniem een motie aangenomen om bewoners die bij Alkmaar willen horen een warm welkom te geven. “In een democratische samenleving moet de wens van de bevolking gerespecteerd worden”, aldus de Alkmaarse volksvertegenwoordiging.

Grenscorrectie
Om Koedijk en Sint Pancras uiteindelijk bij Alkmaar in te lijven moet er wel een grenscorrectie worden toegepast. Het college wil dat doen door Koedijk nu al bij Alkmaar te voegen en Sint Pancras na de fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk in te lijven. Ook zouden beide dorpen na de fusie door Alkmaar kunnen worden ingelijfd.

Deze variant heeft als voordeel dat de gemeente Alkmaar niet hoeft te worden opgeheven en er hoeven geen nieuwe verkiezingen te worden gehouden. De gemeentes Heerhugowaard en Langedijk hebben al aangegeven niets te zien in een fusie zonder Koedijk en Sint Pancras.