ALKMAAR - Het college stelt de gemeenteraad voor om de inkomensgrens voor een gratis AlkmaarPas te verhogen van 120 naar 150 procent van het sociaal minimum. Daarmee wil het college Alkmaarders met een laag middeninkomen ondersteunen, omdat ook zij vanwege de hoge inflatie en energieprijzen steeds vaker moeite hebben met rondkomen.


De AlkmaarPas is op dit moment alleen gratis voor inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Op 26 januari 2023 behandelt de gemeenteraad het voorstel om in ieder geval in 2023 de grens te verhogen naar 150 procent.

Als de raad akkoord gaat, hebben Alkmaarders met een inkomen tussen 120 en 150 procent van het sociaal minimum ook recht op een gratis AlkmaarPas. Na het akkoord van de gemeenteraad volgt meer informatie op onder andere onze website, social media en in de Stadskrant over het (digitaal) aanvragen van de AlkmaarPas via alkmaarpas.nl en de website van Halte Werk (vanaf 1 januari: Zaffier).

Maximaal inkomen en vermogen
Op het aanvraagformulier staat wat iemand maximaal mag verdienen en aan vermogen mag hebben voor een gratis pas. Deze bedragen zijn gebaseerd op het sociaal minimum*. De hoogte van het sociaal minimum per 1 januari 2023 is nog niet bekend.

Wat kun je doen met een AlkmaarPas?
Op de gratis pas staan tegoeden die Alkmaarders op verschillende manieren kunnen inzetten. Denk aan het lidmaatschap bij een sport- of muziekvereniging, korting bij sportvoorzieningen, de aanschaf van schoolspullen, culturele uitjes en activiteiten, winkels, betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, etc. Het volledige aanbod staat op Alkmaarpas | Acties.

Hogere tegoeden voor inwoners met een inkomen tot 120 procent
Alkmaarders met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum krijgen in 2023 in ieder geval een hoger tegoed op hun pas dan afgelopen jaar.
De nieuwe tegoeden voor deze groep zijn:

Volwassenen 18 jaar tot pensioensleeftijd: 188 euro
Ouderen vanaf pensioensleeftijd: 302 euro
Kinderen 4 t/m 11 jaar: 166 euro + 71 euro shoptegoed voor kleding, sportspullen, ICT, etc.
Kinderen 12 t/m 17 jaar: 298 euro + 125 euro shoptegoed voor kleding, sportspullen, ICT, etc.
Vrijwillige ouderbijdrage 4 t/m 11 jaar: 126 euro
Vrijwillige ouderbijdrage 12 t/m 17 jaar: 166 euro


Tegoeden voor inwoners met een laag middeninkomen
Als de raad akkoord gaat met de nieuwe inkomensgrens, dan ontvangen inwoners met een inkomen tussen 120 en 150 procent van het sociaal minimum straks de volgende tegoeden op hun AlkmaarPas:

Volwassenen 18 jaar tot pensioensleeftijd: 88 euro
Ouderen vanaf pensioensleeftijd: 172 euro
Kinderen 4 t/m 11 jaar: 145 euro + 62 euro shoptegoed voor kleding, sportspullen, ICT
Kinderen 12 t/m 17 jaar: 260 euro + 109 euro shoptegoed voor kleding, sportspullen, ICT
Vrijwillige ouderbijdrage 4 t/m 11 jaar: 110 euro
Vrijwillige ouderbijdrage 12 t/m 17 jaar: 145 euro

AlkmaarPas voor iedereen
Alkmaarders met een hoger inkomen kunnen een pas kopen. Meer informatie staat op alkmaarpas.nl

*Het sociaal minimum is het minimale bedrag wat iemand nodig heeft om van te kunnen leven, afhankelijk van leeftijd en leefsituatie. De Rijksoverheid past dit bedrag ieder half jaar aan. Voor verschillende regelingen (zoals de AlkmaarPas) geldt dat een inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van het sociaal minimum, bijvoorbeeld 120 procent. Dat kan per gemeente verschillen.