ALKMAAR - Naar aanleiding van een mogelijke fusie van de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk had het college van B&W van de gemeente Alkmaar gister de colleges van beide gemeentes uitgenodigd voor een gesprek over regionale samenwerking.


Het college van de gemeente Alkmaar heeft met belangstelling kennis genomen van de mogelijke fusie van beide gemeentes. Eerder heeft het college met een vertegenwoordiging van de gemeente Langedijk gesproken over samenwerking. In de vandaag verzonden brief vraagt het college op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen en nodigt uit om gezamenlijk te onderzoeken wat deze kunnen betekenen voor de regionale ontwikkeling. Daarbij wil het college van de gemeente Alkmaar ook graag de mogelijkheden voor het realiseren van één bestuurlijk geheel verkennen.

In het Alkmaarse coalitieakkoord is uitgesproken dat Alkmaar zich wil laten leiden door maatschappelijke meerwaarde die groter is dan de eigen gemeentegrenzen en in dat verband open te staan voor alle vormen van samenwerking. Daarmee sluit het coalitieakkoord aan bij de eerdere conclusies van het college, naar aanleiding van het rapport ‘Alkmaar zelfbewust en adaptief’, dat intensievere samenwerking op verschillende thema’s meerwaarde biedt en dat de regio meer zou moeten acteren als ware het één stad.

In lijn met de moties ‘Het goede gesprek’ (4/6/2015) en ‘Handen uit de mouwen’ (15/6/2017), waarin de Alkmaarse gemeenteraad het college van B&W van Alkmaar heeft opgedragen de mogelijkheden tot samenwerking of een fusie actief te onderzoeken, verkent het college dan ook graag gezamenlijk de mogelijkheden om elkaar te versterken in relatie tot een eventuele fusie.