ALKMAAR - De vorming van een coalitie tussen vier beoogde partijen, OPA, Groen Links, CDA en VVD, is voorlopig van de baan. Na de verkiezingsuitslag van een aantal weken geleden bleken er drie van de vier genoemde partijen op zes zetels uit te komen. Samen met CDA (4 zetels) had men daardoor met 22 zetels voor een nieuwe stadsregering kunnen zorgen. Volgens bronnen zouden met name de standpunten van Groen Links en de VVD mijlenver uit elkaar liggen.

Tijdens de onderhandelingen bleken er te veel verschillen van inzicht over enkele knelpunten alsmede over de te verdelen wethoudersposten. Hierop volgend heeft informateur Michel Rog (CDA) zijn taak neergelegd. De vier partijen hebben afgesproken om geen nadere mededelingen te doen over het mislopen van de beoogde coalitie. Wel laten OPA en Groen Links in een gezamenlijke verklaring weten dat er 'niet genoeg basis is om verder te gaan met het CDA en VVD', en het initiatief nemen om samen verder te kijken. De VVD heeft aangegeven om met alle in de raad gekozen partijen te willen overleggen.