ALKMAAR - In 2021 was de CO2 -uitstoot van de gemeentelijke organisatie 12% minder ten opzichte van 2018. Dat is een minder sterke daling dan in 2019 en 2020 zichtbaar was. Door de CO2 prestatieladder methodiek te hanteren heeft de gemeente echter niet alleen snel inzicht gekregen in de oorzaak maar ook de juiste handvatten gegrepen om de oorzaken effectief weg te nemen. Eind 2021 zat de gemeentelijke organisatie daardoor op dezelfde goede koers als in de voorgaande jaren.

Hiervoor wordt er actief samengewerkt met alle gemeentelijke panden en organisaties die bij de gemeente Alkmaar horen, namelijk: het stadskantoor, het stadhuis, Alkmaar Sport, Stadswerk072, het Regionaal Archief Alkmaar, recreatieschap Geestmerambacht, WNK en Halte Werk.

Terugdringen fossiele brandstofverbruik

Er wordt door de Gemeente Alkmaar voortdurend gewerkt aan het terugdringen van het fossiele brandstofverbruik. In 2021 zijn bijvoorbeeld de voorbereidingen getroffen voor een WKO installatie bij sportpark de Meent. WKO (Warmte Koude Opslag) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Bij de koudeopslag wordt winterkoude gebruikt voor koeling in de zomer. Warmte uit de zomer wordt opgeslagen voor verwarmen in de winter.

Structurele inzet hernieuwbare diesel

In 2020 heeft Stadswerk072 een geslaagde proefperiode gehad met het tanken van hernieuwbare ‘blauwe’ diesel. Deze brandstof veroorzaakt tot wel 90% minder CO2 uitstoot dan gewone diesel, wat ook duidelijk zichtbaar was in de CO2-voetafdruk van 2020. Met dit inzicht is besloten om per november 2021 weer over te stappen op hernieuwbare diesel, met als doel om dit structureel in te zetten. Daarnaast wordt gekeken of dit ook voor de voertuigen van Alkmaar Sport mogelijk is.

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Het wordt ingezet om de doelen uit het Programma Duurzaam Alkmaar goed en meetbaar aan te pakken. Aan de hand van de CO2-uitstoot wordt namelijk bepaald wat de meest geschikte aanpassingen zijn om de uitstoot te verminderen. Deze aanpassingen zorgen ook voor lagere energiekosten en minder gebruik van materiaal. De gemeente Alkmaar wil met de CO2-prestatieladder een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Alkmaar. De gemeentelijke organisatie houdt de CO2-uitstoot bij sinds 2018.

Gratis adviesgesprek voor woningeigenaren

De gemeente Alkmaar gaat ook huizenbezitters ondersteunen in het reduceren van de CO2-voetafdruk. Zij kunnen zich vanaf nu aanmelden voor persoonlijk en gratis advies. Samen met de bewoner beoordeelt een gecertificeerd energie-adviseur de woning op het gebied van isolatie en verwarming.

Er wordt gekeken naar dak-, vloer-, (spouw)muur- en glasisolatie en of een huis geschikt is voor een warmtepomp en zonnepanelen of zonneboiler. Kleine maatregelen zoals tochtstrippen en leidingisolatie komen ook aan de orde. Aanmelden kan op: susteen.nl/acties/alkmaar.