ALKMAAR - De herinrichting van het kerkhof naast de Grote Sint Laurenskerk is binnenkort voltooid. In overleg met de kerkeigenaar, de exploitant, omwonenden en de Historische Vereniging Alkmaar is hiervoor een ontwerp gemaakt. De begraafplaats krijgt een respectvoller uitstraling en het plein wordt een groene verblijfsplek. Op donderdag 5 september is de ceremoniële ingebruikstelling. Daarbij zijn belangstellenden van harte welkom.

"Met de herinrichting van het kerkhof bij de Grote Sint Laurenskerk heeft Alkmaar een bijzondere historische gedenkplek die thuishoort in het hart van onze stad. Door het groen, de bestrating en symbolen krijgt het de aandacht die het verdient".wethouder Cristian Braak


Grafveld uit 11e eeuw
Niet iedereen is zich bewust van de geschiedenis van het grasveld naast de kerk. Er werden fietsen tegen bomen geparkeerd, de looproute werd er afgesneden en het werd zelfs gebruikt als hondenuitlaatplek. De gemeenteraad vond dat dit anders moest met het eeuwenoude kerkhof dat stamt uit de 11e eeuw: “Deze historische rustplek van vele Alkmaarders verdient meer aandacht en respect”. Betrokkenen en belangstellenden hebben hun ideeën op tafel gelegd en met een kleine groep is het plan verder uitgewerkt. Het grafveld heeft nu een haag rondom met aan de voorkant een speciaal ontworpen entreepartij waarin dichtregels zijn verwerkt. Ieder die het grafveld op gaat passeert een stapsteen met een symbolische voorstelling over dood, rouw en herdenken. Zo worden bezoekers bewust gemaakt van de betekenis van deze plek.

Groen plein
Het plein voor de kerk is meegenomen in de planvorming. Het plein een nadrukkelijker invulling als verblijfsgebied, met plantvakken in de vorm van kerkramen, kleurige bloemen als glas-in-lood en bankjes. Zo krijgt ook de entree van de kerk meer cachet. Er blijft een route vrij voor rouw- en trouwauto’s, calamiteiten en onderhoudsmaterieel voor de kerk. Tijdens begrafenissen klonk klokgelui vanuit een houten klokkentoren. Deze is afgebroken na het verbod uit 1830 op het begraven in bewoond gebied. De torenfundering is zichtbaar gemaakt in de bestrating en op een metalen boombak is de tekst te lezen die op de luidklok stond.

Ceremonie met zangtalent Sterre van Boxtel
De ceremonie wordt afgesloten met de onthulling van het nieuwe entree naar het kerkhof. Tijdens de ceremonie verzorgt het Alkmaarse klassieke zangtalent Sterre van Boxtel een passende muzikale omlijsting. De 15-jarige Van Boxtel is onder meer bekend van nationale en internationale talentenjachten op TV. De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Sint Laurenskerk, op donderdag 5 september om 13.30 uur. Belangstellenden zijn welkom om deze bij te wonen. Aanmelden hiervoor kan via erfgoed@alkmaar.nl