ALKMAAR - Naar aanleiding van ongeregeldheden op het Waagplein in de nacht van 25 op 26 februari jl. heeft de politie een aantal verdachten aangehouden. Deze personen worden er o.a. van verdacht geweld tegen politiefunctionarissen te hebben gepleegd. Burgemeester Bruinooge vindt dit gedrag volstrekt onacceptabel en heeft na het lezen van bestuurlijke rapportages van de politie, basisteam Alkmaar besloten om vijf personen een last onder dwangsom en een verblijfsontzegging voor het centrum van Alkmaar op te leggen.

Burgemeester Bruinooge heeft zijn bestuursrechtelijke besluit als volgt aan de vijf personen kenbaar gemaakt:

“De informatie uit deze rapportage is voor mij aanleiding tot het nemen van onmiddellijke maatregelen. Met name uw gedrag ten aanzien van politiefunctionarissen neem ik zeer hoog op. Geweld tegen mijn politiemensen is onacceptabel. De politie zorgt voor een vredig en veilig verloop van de uitgaansnachten. Van een veilige uitgaansnacht kan pas worden gesproken als deze veilig verloopt voor het publiek én professionals. Om te voorkomen dat u zich wederom schuldig maakt aan of betrokken bent bij dit soort ongeregeldheden heb ik besloten om u met onmiddellijke ingang een last onder dwangsom op te leggen voor elke keer dat u de hieronder genoemde overtredingen begaat. Daarnaast leg ik u, door middel van een afzonderlijk besluit, een verblijfsontzegging op voor het Waagplein e.o. en de Paardenmarkt e.o. voor de duur van maximaal zes maanden. De last onder dwangsom omvat de overtredingen van:

  • het verbod om op een openbare plaats of het openbaar water zich tezamen met anderen te begeven naar of deel te nemen aan een samenscholing, zich onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden (artikel 2:1 van de Algemene plaatselijke verordening Alkmaar (hierna: Apv);
  • het verbod om zich op een openbare plaats of het openbaar water zodanig op te houden dat aan andere gebruikers of bewoners nabij de openbare plaats of openbaar water gelegen woningen onnodig overlast of hinder wordt veroorzaakt (artikel 2:43 lid 1 onder b van de Apv);
  • het verbod om de openbare orde te verstoren bij evenementen (artikel 2:22 van de Apv)

Als één van de vijf betrokkenen gedurende de komende zes maanden betrokken zijn bij de genoemde overtredingen wordt onmiddellijk een dwangsom van € 2.500,- opgelegd tot een maximum van € 10.000,-.