ALKMAAR - Op 11 maart bracht wethouder Elly Konijn-Vermaas samen met ontwikkelaar Hein Jong een bezoek aan de Kwakelkade voor het plan Overstaete. De omgevingsvergunning voor het eerste deel van het project Overstaete is verleend. De bouwwerkzaamheden voor de herontwikkeling Kwakelkade konden daarom van start gaan op maandag 14 maart.

Gebiedsvisie

Het nieuwbouwproject Overstaete, op de hoek van de Kwakelkade en de Oosterweezenstraat, past binnen de gebiedsvisie van Alkmaar Overstad. De Kwakelkade transformeert in het plan van het aanzicht van een bevoorradingsstraat naar een aantrekkelijke voorkant.

Procedure

Hein Jong Projectbouw ontving op 8 maart de omgevingsvergunning voor het eerste deel van het bouwplan Overstaete. De omgevingsvergunning voor dit onderdeel van het plan past binnen het huidige bestemmingsplan en is verleend voor de begane grond van een bedrijfsgebouw met parkeerkelder. Dit bedrijfsgebouw komt op de plek van het al eerder gesloopte schoolgebouw van het voormalig Alkwaard College.

Succesvol participatietraject

Aan het bouwplan Overstaete is een intensief en succesvol participatietraject voorafgegaan. In samenwerking met omwonenden is het bouwplan aangepast van een gesloten wand met een toren naar een meer open ensemble van lagere bebouwing zodat het plan zich ruimtelijk beter voegt naar de omgeving.

Werkzaamheden

Op 14 maart is gestart met het uitgraven tot 3,5 meter diep voor de parkeerkelder. Daarna volgt het storten van het beton voor de vloer van de parkeerkelder. Deze vloer is als fundering sterk genoeg om in de voor deze locatie beoogde vervolgfase appartementen met daktuinen te dragen boven de bedrijfsruimte. De verwachting is dat het bedrijfsgebouw medio september gereed is.

Planning

Aansluitend hoopt Hein Jong in het najaar door te bouwen en zo het gehele plan Overstaete met onder andere 68 woningen te realiseren.

De aanvraag omgevingsvergunning voor het totale plan wordt eind april ingediend. Naast woonappartementen boven het nieuwe bedrijfsgebouw worden op de plek van Willkos Kapperswereld bedrijfsfuncties, woonappartementen en een parkeerkelder beoogd. Voor de aanvraag wordt een uitgebreide procedure gevolgd. De uitgebreide procedure is onder meer nodig om de bestemming wonen op deze plek mogelijk te maken. De start van de bouw van de woningen vindt naar verwachting in 2023 plaats.

Informatie

Op de projectwebsite www.overstaete.nl is alle informatie over de bouw te volgen.