ALKMAAR - De politie in Alkmaar gaat intensiever samenwerken met de boa’s – de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente. Ze gaan meer informatie uitwisselen waaronder camerabeelden. De samenwerking moet de veiligheid en leefbaarheid in de stad verder vergroten.

Gemeente en politie hebben verschillende verantwoordelijkheden maar deze liggen in elkaars verlengde. De gemeente gaat over de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte en de politie is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Samenwerking is landelijk al langer prioriteit en in verschillende gemeenten zijn al proeven gedaan.

“Politie en Boa’s werken vaak in dezelfde gebieden van onze stad. Het is dus belangrijk dat zij niet naast elkaar maar mét elkaar werken. Gelukkig hebben we goede afspraken gemaakt om beperkingen zoals het delen van informatie op te lossen en efficiënt te handhaven op criminaliteit, overlast en hinder.”
- Burgemeester Bruinooge

“We kunnen op deze manier de samenleving efficiënter ten dienste zijn en voorkomen dat we dingen dubbel doen of erger, niet doen”.
- Politieteamchef Alkmaar Van der Woude

Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk op effectieve en efficiënte wijze de openbare orde te handhaven en overlast en hinder in de openbare ruimte in de gemeente te voorkomen, terug te dringen en beheersbaar te houden, maar ook het voorkomen en opsporen van strafbare feiten.

De bescherming van privacy staat zowel bij de politie als de gemeente hoog in de vaandel, maar met goede en duidelijke afspraken binnen de wettelijke kaders kan het (snel) delen van informatie juist leiden tot opsporing en voorkomen van overlast en hinder.

Met de boa’s worden op het gebied van openbare orde en leefbaarheid politie gegevens gedeeld. Indien er extra ogen en oren gewenst zijn in het kader van opsporing van strafbare feiten kan dit incidenteel ook aan de boa’s worden gevraagd.

Gemeentelijke persoonsgegevens worden met de politie gedeeld als dit van belang is voor de veiligheid van de boa’s. Als het kan worden gezamenlijke briefings georganiseerd waarbij informatie wordt gedeeld.

Misschien het meest concrete voorbeeld van het delen van informatie is het direct delen van camerabeelden die op diverse plekken in Alkmaar worden gemaakt. Op deze manier zijn al meer heterdaadaanhoudingen verricht.

Ook de aantasting van de openbare orde en veiligheid op het Bolwerk en rondom de parkeergarage De Vest wordt met de nieuwe afspraken gezamenlijk aangepakt.