OTERLEEK - Op donderdag 17 februari startte het project ‘Biodiversiteit op het boerenerf’. Een project waarvoor 25 agrariërs zich hebben aangemeld, die graag de biodiversiteit op hun erf willen vergroten. Wethouder Robert te Beest verzorgde de start door samen met boer Joost Stroomer een nestkast aan de schuur te plaatsen. Dit gebeurde bij zorgboerderij Polderpracht in Oterleek. Het project wordt uitgevoerd door de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken in opdracht van Gemeente Alkmaar.


Het boerenerf is een plek waar veel leven van het boerenland samenkomt. Daar liggen ook kansen voor het versterken van de plattelandsnatuur. Gemeente Alkmaar en de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken werken samen met de agrariërs aan meer biodiversiteit in het landelijk gebied in het project ‘Biodiversiteit op het boerenerf’. Met relatief eenvoudige maatregelen als nestkasten, vleermuiskasten, bloemrijke overhoekjes, struiken, (fruit-)bomen en heggen, ontstaat een nog betere leefomgeving voor dieren die leven op en rond boerenerven.

Wethouder Robert te Beest “Onze ambitie is om de biodiversiteit in Alkmaar te versterken. Op verschillende manieren werken we daar aan, zowel in het landelijk gebied als in de stad en dorpen. Ik ben trots op de grote betrokkenheid en inzet van de Alkmaarse agrariërs voor biodiversiteit. De maatregelen die de agrariërs in de komende tijd op hun erven uitvoeren, dragen bij aan meer leefruimte voor kleine dieren als insecten, egels, vleermuizen, tuinvogels en boerenzwaluwen. Belangrijk en om blij van te worden.”

Veldbezoek boerderij Polderpracht

Bij het veldbezoek aan de boerderij Polderpracht waren vertegenwoordigers van stichting Landzijde, LTO afdeling Land van Leeghwater en stichting Animo aanwezig. Boer Joost Stroomer leidde het gezelschap rond over het boerenerf, waar al fruitbomen en een bijenlint aanwezig zijn. Hij vertelde dat de scan op het erf meer mogelijkheden gaf, zoals aanleg van struiken, een takkenril, een kleine amfibiepoel, nestkasten of een insectenhotel.

Van erfscan tot uitvoering maatregelen

Voor het project bezoekt een veldcoördinator van Water, Land & Dijken de deelnemende agrariërs om een erfscan uit te voeren. De veldcoördinator bekijkt of er biodiversiteit is op het erf en adviseert hoe dit verbeterd kan worden. De agrariër beslist met welke maatregelen de biodiversiteit op het erf versterkt kan worden. Er zijn verschillende mogelijkheden: planten van (fruit)bomen, plaatsen van nestkasten of aanleggen van een haag. De materialen worden beschikbaar gesteld vanuit het project. Na de uitvoering van de maatregelen, wordt bijgehouden welk effect dit heeft op de biodiversiteit.

Samenwerking met stichting Landzijde

Voor de uitvoering van diverse maatregelen, werken Water, Land & Dijken en Gemeente Alkmaar samen met zorgboerderijen van stichting Landzijde. Deze stichting heeft als ambitie om activiteiten te stimuleren die een bijdrage leveren aan natuurbeheer en biodiversiteit. Deze worden uitgevoerd door hun cliënten, zij maken voor dit project prachtige nestkasten, insectenhotels en vleermuiskasten.

Vereniging Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer Water, Land & Dijken

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren, vrijwilligers en burgers, die samen het landschap behouden en beheren. Het werkgebied beslaat een groot deel van het Nationaal Landschap Laag Holland, dat ligt tussen de lijn Alkmaar, Hoorn en Amsterdam. Zie voor meer informatie: www.waterlandendijken.nl