ALKMAAR - Op woensdag 20 juni a.s. vindt van 14.00 – 16.00 uur in TAQA Theater de Vest de Inspiratiemiddag plaats voor de Alkmaarse Onderwijsagenda. Op deze middag wordt de film ‘Alkmaar leert samen’ vertoond. De film geeft een beeld van de bijeenkomsten, de ‘ambitietafels’, die het afgelopen schooljaar gehouden zijn. Ook komen leerlingen, leerkrachten en een bestuurder aan het woord over hun visie op het onderwijs van de toekomst.

Ambitietafels
In de afgelopen maanden zijn in Alkmaar vier ambitietafels georganiseerd rond thema’s uit de Alkmaarse Onderwijsagenda, zoals ‘Van peuter naar kleuter’ en ‘Eigentijds onderwijs’. Ambitietafels zijn korte inspirerende bijeenkomsten over onderwijs en kinderopvang voor bestuurders en directeuren, maar ook (en vooral) voor ouders en leerlingen en docenten.

“Ik vind het belangrijk om naast het gesprek met bestuurders ook de ervaringen en ideeën uit de praktijk te horen. Bijvoorbeeld van ouders, leerlingen of van docenten die dagelijks met onderwijs bezig zijn.”
-wethouder Elly Konijn-Vermaas (D66)

Alkmaar leert samen
Op 20 juni wordt met de film ‘Alkmaar leert samen’ teruggekeken op het afgelopen schooljaar met de vraag: “Wat leveren de inzichten van het afgelopen jaar op voor onze kinderen en leerlingen?” Ook wordt een podcast gelanceerd, waarin dieper op de materie wordt ingegaan en gesprekken te beluisteren zijn met professionals uit het onderwijs, veranderdeskundigen en wetenschapsjournalist Mark Mieras over het onderwijs van de toekomst. Aan het eind van de middag worden de thema’s voor de ambitietafels 2018-2019 gepresenteerd en kunt u zich aanmelden voor een thema, dat u interesseert.

Aanmelden
Op deze middag zijn leerlingen, ouders en professionals werkzaam in het onderwijs en de kinderopvang in Alkmaar van harte welkom. U kunt zich via onderwijsagenda@alkmaar.nlaanmelden tot en met 19 juni.
De toegang is gratis.

“Goed om te zien dat iedereen het kind op nummer 1 zet en het belangrijk vindt dat een kind zijn opleiding kan afmaken en keuzes kan maken in het leven.”
-een ouder