College legt belastingen en heffingen voor 2017 voor aan de gemeenteraad

De gemeenteraad van Alkmaar stelt jaarlijks de tarieven vast voor de gemeentelijke belastingen voor het komende jaar. In de voorjaarsnota 2017-2020 is uitgesproken een beperkte tariefsverhoging van één procent voor de burgers van Alkmaar door te voeren. De uitwerking van de belastingen en heffingen leidt voor 2017 voor een gezin met een woning met een gemiddelde WOZ-waarde tot totale woonlasten van € 575,- ten opzichte van de gemiddelde landelijke woonlasten van € 723,- . Een verschil van € 148,- (zie ook bijgaand overzicht).

Vrijstelling van leges

Een belangrijke wijziging in de belastingverordeningen ten opzichte van 2016 zijn de vrijstellingsmogelijkheden van leges voor aan de APV gekoppelde vergunningaanvragen voor kleinschalige activiteiten van burgers en ideële organisaties. Niet commerciële kleinschalige evenementen tot max. 250 bezoekers of deelnemers in dorpen en wijken worden daarmee gestimuleerd.