ALKMAAR - Bewoners weten vaak het beste wat goed is voor hun eigen buurt. Dus heeft de gemeente Alkmaar een regeling waarmee je een financiële bijdrage kunt aanvragen voor een bewonersinitiatief. De afgelopen jaren zijn er heel veel leuke ideeën uitgevoerd die wij graag in het zonnetje willen zetten.

Deze week: De bloembollenshow Onder de Boom in Graft. Wanneer was dit? 8 en 9 februari 2020. Subsidie? € 1000,- euro voor de tentoonstelling. Aanvrager: Lillian Stoop.

Waarom een bloemenshow in Graft?

De bloemenshow was vroeger in Graft en De Rijp een jaarlijks evenement. Door het verdwijnen van de meeste bloembollenbedrijven hier in de buurt is dit gestopt. Dit werd door veel dorpsgenoten als een groot gemis ervaren. Wij wilden deze traditie dus weer nieuw leven inblazen.

En dat is gelukt?

Ja, zeker. Meer dan 160 deelnemers en 3 scholen hebben meegedaan aan de show in het dorpshuis. De bollen werden bij deelnemende bewoners thuis tot groei gebracht. Dat is ook de kracht van dit idee. We doen het met elkaar voor elkaar. Een grote groep vrijwilligers was betrokken bij het planten van de bollen. Schoolkinderen hielpen bij het wegbrengen en ophalen van potten bij de deelnemers thuis.

Hoe waren de reacties?

De reacties waren zeer positief. Bewoners kwamen zelf met ideeen voor een volgende editie. Bijvoorbeeld om een bloemschikwedstrijd te organiseren. Leuk toch? We krijgen er ook steeds meer deelnemers bij.

Dus volgend jaar is er weer een bloemenshow in Graft?

Daar willen we wel voor gaan en dan doen we ook weer een beroep op de subsidie.

Heb jij een goed idee voor jouw straat, buurt, of wijk en wil je dat samen met medebewoners uitvoeren? Vraag dan een subsidie aan bij de gemeente Alkmaar. Meer informatie: https://www.alkmaar.nl/belastingen-en-subsidies/subsidie-bewonersinitiatieven/