BERGEN - De begroting van de gemeente Bergen komt voor 2019 uit op een positief saldo. De inwoners worden op meerdere gebieden ontzien. Maar de huidige begroting is nog een document op hoofdlijnen. De nieuwe gemeenteraad gaat dit in de komende paar maanden verder uitwerken.

De begroting voor volgend jaar is weliswaar opgesteld, maar het wachten is op specifiekere kaders. Deze ‘speerpunten’ worden de komende maanden door de nieuwe gemeenteraad opgesteld, en nadere plannen uitgewerkt. Daarom volgt er begin volgend jaar een Begroting 2019 2.0.

Versie 1.0: lastenverlichting
In de huidige begrotingsversie is al een lastenverlichting voor de inwoners verwerkt van ruim een half miljoen. Dat merkt de inwoner vooral doordat de afvalstoffenheffing en de onroerende-zaakbelasting gelijk blijven en de rioolheffing 3 procent lager wordt. Ook worden huiseigenaren met zonnepanelen op hun woning niet zwaarder belast in hun WOZ-waarde nu hun woning daardoor mogelijk meer waard is geworden.

Buffers en reserves
Het college heeft verder voor komend jaar 1,3 miljoen euro apart gezet als buffer voor incidentele kosten uit het sociaal domein, waaronder Wmo, jeugdzorg en werk en inkomen vallen. Ook blijft de post ‘kosten verwachte planschades’ gevuld. Zelfs hierna toont de begrotin een positief saldo van 800.000 euro.