ALKMAAR - Burgemeester en wethouders hebben op 28 januari 2020 besloten om de omgevingsvergunning voor het plaatsen van bronzen beeld ‘Susanne’ op de Dijk ter hoogte van de Achterdam niet te verlenen.

De aanvrager wil beeld met bronzen plaat en een eigen lantaarnpaal
De aanvrager wil op de grond voor het beeld een bronzen plaat plaatsen met twee voetafdrukken, eventueel voorzien van de tekst “Kiss Me”. Ook wil hij een eigen lantaarnpaal plaatsen op de plek van een bestaande lantaarnpaal. Hij wil met dit bronzen beeld meer toeristen aantrekken voor Alkmaar, en zo meer bezoekers voor de Achterdam.

In strijd met bestemmingsplan
Het plaatsen van een beeld is in strijd met de bestemming Verkeer - Verblijf. De omgevingsvergunning is alleen mogelijk als er wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan mag niet worden verleend als de aanvrager geen toestemming heeft van de grondeigenaar. De gemeente is eigenaar van de grond en moet privaatrechtelijk toestemming verlenen.

Kabels en leidingen in de grond
In de grond zijn kabels en leidingen aanwezig waardoor plaatsing op de gewenste plek niet mogelijk is. Daarnaast kan het beeld met de lantaarnpaal niet tegen een bestaande lantaarnpaal worden geplaatst, omdat lantaarnpalen altijd vrij moeten blijven van obstakels en ook het serviceluik vrij toegankelijk moet blijven. Het vervangen van de bestaande lantaarnpaal en de aansluiting van een lantaarnpaal van anderen op het netwerk openbare verlichting is geen optie. De gemeente wil geen lantaarns van derden. We hebben een zorgplicht voor openbare verlichting en kunnen daarom aansprakelijk worden gesteld bij schade.

Geen omgevingsvergunning
Het college heeft daarom besloten om geen toestemming te geven om de gemeentegrond te gebruiken en geen omgevingsvergunning te verlenen.

Bereid mee te denken over een alternatieve plek
De gemeente is bereid mee te denken over een andere locatie op de Achterdam. Het college stelt hierbij wel voorwaarden: de locatie moet bij voorkeur (deels) op eigen grond zijn, er mag geen sprake zijn van de aanwezigheid van kabels en leidingen. Het beeld mag niet worden bevestigd aan een straatarmatuur en niet worden aangesloten op het netwerk voor openbare verlichting.