BERGEN - Gemeente Bergen gaat de komende periode een aantal watergangen in het stedelijk gebied baggeren. Vanaf 16 oktober wordt in totaal circa 1400 m3 baggerspecie verwijderd. De baggerspecie wordt met behulp van een duwboot en een kraan in vrachtauto's geladen en vervolgens naar het gemeentelijk baggerdepot aan de Oosterdijk afgevoerd. Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans dat er bij overslaglocaties tijdelijk overlast ontstaat voor het verkeer.

Waar wordt gebaggerd?

De baggerwerkzaamheden vinden plaats in de kern Bergen in omgeving van de volgende straten:

- Kerkedijk, Oudtburghweg en Molenweidtje

- Luiveland

- Tussen Lindenlaan en Zuidlaan

Waarom wordt gebaggerd

Baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om een goede doorstroming van het watersysteem te behouden. Zo kan bij hevige regenval het water beter wegstromen. Om de watergangen in het bebouwde gebied op orde te houden is een baggerplan opgesteld. De uit te voeren werkzaamheden zijn een uitwerking van dit plan. Door het slib uit de watergangen te verwijderen verbetert ook de waterkwaliteit.

Wanneer en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden starten op 16 oktober en duren tot half november, een en ander afhankelijk van de weersomstandigheden en/of onvoorziene omstandigheden.

Met wie werken we samen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Baggerbedrijf West Friesland uit Andijk. Het dagelijks toezicht wordt verricht door Tijhuis Ingenieurs BV uit Hoorn.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voorafgaande aan de baggerwerkzaamheden worden de omwonenden schriftelijk geïnformeerd door de aannemer over de uit te voeren werkzaamheden.