ALKMAAR - Op dinsdag 21 augustus om 19.00 uur luidt oud-secretaris, Mart Groentjes van de Boerderijenstichting Vrienden van de Stolp, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. Dit jaar viert de stichting haar 30 jarig jubileum. De heer Groentjes luidt de bel als hét teken dat de markt geheel volgens traditie kan beginnen. Dit doet hij op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders. Gastheer is wethouder Marcel van Zon.

1988-2018: 30 jaar Vrienden van de stolp
De ‘Stichting Vrienden van de Noordhollandse stolp’ werd op 23 maart 1988 opgericht en wijzigde in 1998 haar naam in ‘Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de stolp’. Alle stolpen van Noord-Holland zijn met gegevens en beeldmateriaal opgenomen in de Boerderijen Beeldbank. Doel van de stichting is het geven van voorlichting en bouwkundige adviezen voor bestemmingsverandering en verbouwingen. Daarbij zoekt de stichting naar nieuwe mogelijkheden en gebruiksfuncties voor een nieuwe generatie bewoners of gebruikers. Gebruiksfuncties die met respect voor landschappelijke- , cultuurhistorische- en sociaal economische waarden worden uitgewerkt. Daarbij ondersteunt de stichting de eigenaar en stimuleert vooral samenwerking en kennisdeling met andere eigenaren. Niet alleen kennis van de materie stolp, erf en landschap, maar ook van de immateriële erfenis in de vorm van verhalen. De Boerderijenstichting heeft vertrouwen in de kansen voor de toekomst gericht op behoud van de stolp.

Gasten
Belluider, de oud-secretaris de heer Groentjes is bekend als de spil van de stichting, vanaf de oprichting in 1988 tot februari 2018. Andere gasten zijn oud-bestuurslid Joop van Diepen, voormalig makelaar. Hij is nog steeds actief met geven van lezingen over stolpen. Oud-bestuurslid Willem Messchaert, destijds werkzaam bij het Hoogheemraadschap, en is nog actief in de redactie van de nieuwsbrief Vrienden van de Stolp. Oud-bestuurslid Sander Douma, architect en deskundige op het gebied van stolpenrenovaties. Anneke Zandt, historisch antropoloog, werkzaam bij het Zuiderzeemuseum, oprichter Kring Twisk en sinds 1996 bestuurslid. Zij coördineert lezingen, educatie en excursies. Henk de Visser, deskundige erfgoed en ruimte, sinds 2012 bestuurslid en sinds kort secretaris van de stichting. Piet Tamis, bouwkundige en bewoner van een zelf gerestaureerde stolp in Oudorp, de technisch adviseur van de Boerderijenstichting. En Anna Groentjes, communicatiedeskundige, verantwoordelijk voor het secretariaat en de beeldbank van de Boerderijenstichting.

Meer informatie over de Boerderijenstichting staat op boerderijenstichting.nl https://www.boerderijenstichting.nl/

36 Alkmaarse kaasmarkten
Over de hele wereld staat Alkmaar bekend als Kaasstad. De Alkmaarse kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Vorig jaar trok dit kleurrijke evenement een record aantal bezoekers (ruim 169.000). De kaasmarkt is gratis, voor alle leeftijden en goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De kaasmarkt is dit jaar van 30 maart tot en met 28 september op vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Daarnaast worden er op de dinsdagen in juli en augustus van 19.00 tot 21.00 uur avondkaasmarkten gehouden. Alle kaasmarkten zijn op het Waagplein in Alkmaar.