ALKMAAR - Praktijkonderwijs De Viaan, VSO De Spinaker, Van der Meij College en het Stedelijk Dalton College hebben een gouden Schoolkantine Schaal 2020 - 2021 van het Voedingscentrum behaald. Hiermee zetten ze een stap naar een gezondere omgeving voor de leerlingen en laten ze zien dat de schoolkantine gezond is ingericht.


De scholen hebben hard gewerkt om de kantine gezonder te maken, hierbij staat een gezond aanbod en een gezonde presentatie centraal. Ondanks de maatregelen wegens Corona hebben de scholen toch voldaan aan de eisen voor een gouden Schoolkantine Schaal. Met mooie woorden van trots sprak Elly Konijn wethouder Onderwijs in Alkmaar de scholen toe tijdens een online feestje.

De gezonde keuze de makkelijke keuze maken is met het aanbod van gezonde broodjes, groente, fruit en beschikbaar stellen van water een mooie stap naar een gezondere toekomst van de jeugd. De leerlingen zien een gezond kantine-aanbod als hulpmiddel om gezonder te kiezen.

Toekomst
De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een gezonde en bewuste leefstijl is belangrijk voor leerlingen. De gezonde gewoontes die ze nu aanleren, nemen ze een leven lang mee.

De Gezonde Schoolomgeving
De Gezonde Schoolkantine is een project van het Voedingscentrum voor een gezonder voedingsaanbod op v(s)o- en mbo-scholen. In Alkmaar werken ook GGD Hollands Noorden en JOGG Alkmaar samen om een gezonde schoolomgeving te creëren. Naast de gezonde kantines stimuleren de partijen ook om het vignet Gezonde School te behalen, zodat naast de gezonde schoolomgeving ook aandacht wordt besteed aan signalering, educatie en borging in het schoolbeleid.